مشعل های دوازده گانه شب استقلال اسرائیل را، امسال داوطلبان مبارزه با ویروس کورونا بر می افروزند

ملت اسرائیل دو هفته دیگر، در اوج شیوع بیماری کورونا، هفتاد و دومین سالگرد برپایی دوباره کشور خویش را جشن می گیرد. یکی از مراسم پرشکوه شب عید، جشن بزرگی است که با حضور بیش از یک هزار نفر مهمان داخلی و خارجی، در حضور مقام رئیس جمهوری و همچنین شخصیت های ارشد کشور برگزار می شود. ولی امسال، به علت وجود کورونا، در شیوه برگزاری مراسم تغییرات اساسی داده خواهد شد.

از جمله آیین های شب جشن استقلال، برافروختن دوازده مشعل بزرگ می باشد که نمایانگر دوازده قبیله ای است که تشکیل دهنده قوم یهود هستند و در سه هزار سال پیش کشور اسرائیل را به وجود آوردند.

هر سال بر افروختن این مشعل ها به دوازده شخصیت در یک زمینه واحد واگذار می شود و امسال آنانی بر می افروزند و در ماجرای شیوع کورونا آستین بالا زده و به خدمات داوطلبانه برای رفاه مردم پرداخته اند.

یکی از برفروزان مشعل بانویی است که بیش از نود سال سن دارد و اکنون بیست سال است که هر بامداد به بیمارستان می رود و به بیماران کمک می کند و با پرستاران همکاری دارد و می کوشد به رفاه بستری شدگان کمک کند.

این بانو می گوید که وقتی همسرش در همان بیمارستان درگذشت، او همچنان به رفتن ره بیمارستان ادامه داد و پیشنهاد یاری رسانی کرد و مورد استقبال قرار گرفت و از او درخواست شد به این کار داوطلبانه ادامه دهد.

او می گوید که هر بامداد با دو اتوبوس خود را به نزدیکی بیمارستان می رساند و مقداری همه پیاده می رود تا به ساختمان برسد و ساعت ها کار می کند و با رضایت خاطر به خانه باز می گردد. او تاکید می کند که همین کار داوطلبانه است که او را در سن ۹۲ سالگی سالم و سرحال نگه داشته است.

داوطلب دیگر یکه مشعل بر خواهد افروخت یک عرب دروزی می باشد که او نیز در رسیدگی به مبتلایان به کورونا خدمات ارزنده ای انجام داده است. یک سرباز جوان و چند بانوی پرستار نیز در شمار برافروزندگان مشعل ملی هستند. آن ها پیش از آن که مشغل کوچک را به مشعل بزرگ نزدیک کنند و آن را برای فروند، با جملاتی از خدمات خویش سخن می گوید و آن را با این جمله به پایان می برند: «و از این رو من با خرسندی و برای افتخار و شکوه کشور اسرائیل ازن مشعل هفتاد و دومین سالگرد استقلال دوباره کشور خود را بر می افروزم»

در سال های گذشته مراسم شب استقلال، با رقص و برنامه های هنری و رژه ورزشی و سخنرانی های کوتاه رئیس پارلمان و موسیقی و رقص همراه بود. ولی به علت کورونا، احتمال میرود که این مراسم بدون حضور میهمانان، به صورت زنده از شبکه های تلویزیونی کشور پخش شود.

نگاهی به چهره آنهایی که مشعل ها را برمی افروزند نشان می دهد که جامعه اسرائیلی چه جامعه رنگارنگی است است که همگان در آن جا یکسان هستند و همه احساس برادری و همزیستی می کنند و کسی را بر دیگری برتری نیست.

رقصندگان شب استقلال، با اجرای برنامه پرشکوه هنری، شادی می بخشند