مشکل کرونا در برابر ارتش اسرائیل و در ارتباط با تماس های اسرائیل با حکومت خودگردان فلسطینی

نیروهای امنیتی حکومت خودگردان فلسطینی

ارتش اسرائیل، به عنوان پرافرادترین نهاد کشور، به تدابیر گسترده ای برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در قرارگاه‌ها و سازمان‌های خود دست زده است. از یک سو باید امنیت کشور را حفط کرد و جلوی خطرات نظامی و تروریستی را گرفت و از سوی دیگر کنار هم بودن شمار زیادی از سربازان، خطر ابتلا به کرونا را افزایش می دهد.

راه حلی که ارتش اسرائیل به کار گرفته موارد مختلفی را شامل می شود. در مورد کشیک و پاسداری سربازان، و به ویژه حفاظت از خطوط مرزی و جلوگیری از ورود خرابکاران، گروه‌های مدافعان و محافظان همچنان به کار خود ادامه می دهند، ولی شمار افراد هر گروه به حداقل ممکن کاهش یافته است. همچنین ترتیبی داده شده که افراد دو گروه با هم تماسی نداشته باشند. تا هنگامی که یک گروه محل کشیک را ترک نگفته، گروه دوم وارد جایگاه نمی‌شود.

همچنین، همه رزمایش های ارتشی، تا اطلاع بعدی لغو شده است. در هر رزمایش صدها و گاهی هزاران سرباز شرکت می کنند و می تواند فرصت خوبی برای شیوع کرونا باشد که باید از آن جلوگیری شود.

همچنین به سربازانی که در مرخصی هستند دستور داده شده از بازگشت به پادگان خودداری ورزند و در خانه بمانند.

در اسرائیل، مردان تا سن پنجاه سالگی و زنان در صورتی که مجرد بوده و یا فرزند نداشته باشند، هر سال به مدت دو هفته به خدمت ذخیره فرا خوانده می شوند. ولی اکنون که بیماری شیوع یافته، احضار نیروهای ذخیره نیز متوقف شده است.

مشکل دیگر اسرائیل که به امور امنیتی نیز مربوط می شود، فلسطینیان شرق اورشلیم، و اصولا ارتباط اسرائیل با حکومت خودگردان فلسطینی می باشد.

اهالی عرب در شرق اورشلیم، در روزهای گذشته تا حدود زیادی نسبت به مقرارات احتیاطی بی توجهی کرده اند و در مواردی، با نیروهای انتظامی که می خواسته اند از این وضع جلوگیری کنند، درگیر شده اند. این بی احتیاطی ممکن است خطرات جدی در حفظ بهداشت مردم به وجود آورد.

اسرائیل تا اطلاع بعدی، رفت و آمد فلسطینیان شرق اورشلیم به کرانه باختری و حکومت خودگردان فلسطین را ممنوع ساخته است و از آمدن اهالی فلسطینی کرانه به خاک اسرائیل نیز جلوگیری می شود. در این راستا، به هشتاد هزار نفر کارگر فلسطینی که در اسرائیل کار می کنند و هر شامگاه به خانه‌های خود باز می گشتند، اجازه و دستور داده شده که شب ها را نیز در اسرائیل بمانند و از بازگشت خودداری ورزند که مبادا در بازگشت، حامل ویروس باشند.

اسرائیل بیم دارد که حکومت خودگردان از امکانات کافی برای رویارویی با این ویروس برخوردار نباشد. سازمان ملل نیز از اسرائیل درخواست کرده است که همه امکانات بهداشتی و پیشگیرانه خود را در اختیار حکومت خودگردان و جمعیت فلسطینی آن نیز قرار دهد.

در این راستا، همآهنگی کامل اسرائیل و حکومت خودگردان، در چارچوب یک ستاد مشترک ادامه دارد.

در این میان، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی از اسرائیل خواستار شد که از بیم شیوع کرونا، همه زندانیان تروریست فلسطینی را آزاد کند. ولی این درخواست بی جواب می ماند، زیرا در زندان های اسرائیل همه موازین بهداشتی به صورت دقیق اجرا می شود و هیچ زندانی یهودی و یا غیریهودی، به این خاطر آزاد نشده است.