مصاحبه دریادار امیر سیاری معاون هماهنگ‌کننده ارتش ایران با خبرگزاری ایرنا که تنها چند ساعت بر روی سایت این خبرگزاری قرار داشت و سپس به دستور پاسدار باقری و به علت خشم محسن رضایی حذف گردید. در این مصاحبه امیر سیاری از دست های پشت پرده و پنهانی سخن می گوید که در صدد ضعیف نشان دادن ارتش هستند.