یهودیان از کجا آمدند و چگونه در سرزمین اسرائیل مستقر شدند؟

یهودیان یکی از باستانی ترین اقوام جهان هستند. آن ها یکتاپرستی را به جهانیان عرضه کردند و تورات و دستورات اجتماعی و انسانی آن را به مردم دنیا عرضه داشتند.

بسیاری از اقوام و ملت ها در طول هزاران سال گذشته از صفحه تاریخ محو شده اند و اثری از آن ها باقی نمانده و خدمتی به تمدن بشری نکردند.

ولی یهودیان همچنان زنده و پایدار هستند و در علم و صنعت و موسیقی و هنر و کشفیات پزشگی و تکنولوژی یکی از بهترین های جهان محسوب می شوند.

در این بخش از برنامه های آگاهی رسانی وبگاه “بنیاد پیکار با یهود ستیزی” فشرده از تاریخ چند هزار ساله ملت یهود را به علاقمندان ارائه می کنیم.

در گفتار نخست، به دوران باستان قوم یهود می پردازیم و از چگونگی زایش یک ملت سخن می گوئیم:

تاریخ مدون قوم یهود از دو هزار و پانصد سال پیش از میلاد آغاز میشود و کمتر ملتی است که این چنین در درازای زمان با محنت و رنج و دربدری روبرو شده باشد.

طبق سنن و معتقدات یهودی، حدود چهار هزار سال پیش، در شهر «اور» در بین النهرین (که همان بخش جنوبی عراق امروز است) مرد چوپانی به نام «اورام» (אורם) علیه بتکده مردمان شهربه پا خاست، بتها را در هم شکست و اعتقاد خود نسبت به خداوند یگانه و بی همتا و نادیده را بیان داشت.

در آن هنگام، این چوپان ساده دل از خود پرسید چگونه ممکن است انسان در برابر تندیسی سر تعظیم فرود آورد که هیچ قدرتی ندارد؟

اگر این بت واقعا پروردگار عالم بود، و سرنوشت انسان ها را رقم می زد و قادر به انجام معجزه بود، پس چگونه ممکن است هنگامی که یک انسان آن بت را به زمین می اندازد و آن را تکه تکه می کند، آب از آب تکان نمی خورد؟

بدنبال این نتیجه منطقی و باور خردمندانه بود که پروردگار یکتا «اورام» را مورد عنایت خویش قرار داد و نام او را «اوراهام» (אברהם- ابراهیم) نهاد. در کتاب مقدس تورات آمده است: پروردگار خطاب به ابراهیم میگوید «از خانه پدری خود به سوی سرزمینی رهسپار شو که آن را  بتو نشان میدهم». خداوند سرزمین اسرائیل را به حضرت ابراهیم وعده داد و برای فرزندان و نوادگان او نیک بختی و وفور نعمت آرزو کرد،  زیرا حضرت ابراهیم فرزند پاک خداوند بود و از دستورات او فرمانبرداری می کرد.

حضرت ابراهیم با پروردگار عهد بست و بدنبال آن دست فرزندان و همه افراد قبیله خود را گرفت و به سوی خاک کنعان رهسپار گردید و در آن سرزمینی که پروردگار به او وعده داده بود رحل اقامت افکند.

صدها سال از آن تاریخ گذشت و روزی فرا رسید که در سرزمین کنعان خشکسالی روی داد و قحطی بروز کرد و نواده ابراهیم، حضرت یعقوب، خود و افراد قبیله خویش را که «بنی اسرائیل» (בני ישראל) نامیده میشدند به سوی سرزمین مصر رهنمون گشت،  زیرا در آنجا معاش و آذوقه به وفور یافت میشد.

ولی با  گذشت دوران وفور نعمت، فرعونیان بنی اسرائیل را به بندگی و بردگی گرفتند و مدت چهار صد سال آنان را به بیگاری کشیدند. یهودیان در آن دوران در بدترین شرائط می زیستند و فرعونیان بر آن ها ظلم روا می داشتند و خدمات حضرت یوسف را در رفع قحطی و در خدمت به دربار فرعون پیشین فراموش کرده بودند.

در گفتار بعدی خواهم شنید که چگونه حضرت موسی قیام کرد و یهودیان را از سرزمین بندگی آزاد ساخت و آنان را به سوی سرزمین پدری رهنمون گشت و بدین سان نخستی گام های شکل گرفتن قوم یهود و کشور اسرائیل برداشته شد.

13 دیدگاه‌

  1. مثلث صد، صفر، هیچ=اسرائیل یک کلمه ائی است که در اذهان بطور درصدی گیر کرده است یعنی صد در صد جا گرفته است و صد بهتر از صفر است و از انجائیکه اسرائیل و تورات با تهی و پوچ و بایر شروع شد و نه از صفر و نه از صد بنابراین همواره مثلث صد، صفر، هیچ ارزش ارزیابی و حساب رسی و بررسی را دارد و اسرائیل اسرائیل اسرائیل است پس تمایز صد، صفر، هیچ چیست= سی درصد از مردم ایران خواهان ایجاد روابط دیپلماتیک با اسرائیل هستند

  2. “یهودیان یکی از باستانی ترین اقوام جهان هستند. آن ها یکتاپرستی را به جهانیان عرضه کردند” برای پیکار با یهودستیزی هیچ نیازی به خودنمایی نیست!! نخست اینکه در دیگر اقوام هم انچنان که میدانید یکتاپرستی بوده و ایرانیان همواره یکتاپرست بوده اند دیگر اینکه نعمت و موهبت الهی یکتاپرستی از ناحیه پروردگار عالم به خلق رسیده و اگر بدانید جز این است که حضرت موسی به پیامبر موعود و فرزند دوازدهمش وعده داده و این موهبت جز این است که به تفضل همان موعود به بنی اسرائیل رسیده ی؟ هود اگر چنان مدعایی دارد بیش باید یادآور نعماتش باشد نه اینکه با چنین سخنی از اتفاق دیگران را متهم به پستی کند!! و “بسیاری از اقوام و ملت ها در طول هزاران سال گذشته از صفحه تاریخ محو شده اند و اثری از آن ها باقی نمانده و خدمتی به تمدن بشری نکردند.” شما در دهه های اخیر جز یک سیر نزولی فرهنگی وجدانی اخلاقی و افساد شتابان روی زمین چیز دیگری هم مشاهده کرده اید؟؟ پس روند رو به نابودی تمام خلقت باید باشد چرا که جز یک ویرانگری همگانی از سوی همگان مشاهده نمیشود. اما چرا؟ نمیشود من همچون رژیم قدار مغولیستی کمونیستی همه را در سیاهچاله به غل و زنجیر کنم و سپس خودم بروم از روی روایات معصومین چارتا شامورتی بازی یاد بگیرم اکنون من به تمدن بشری و خدا خدمات ارزنده ای داشته ام آنها اما خاک بر سرها همه اش در غل و زنجیر دیوانه های پست نژاد خودشان را به در دیوار میزدند و از شاری که با دست و پایشان به زنجیرهای ما وارد میکردندو ضرباتی که با سر به اجسام سخت ما میزدند زمین خدا را به خون آلودند و فساد کردند و اکنون هم خودمان اصلاح و پاکسازیشان میکنیم چرا که کلاً ما مصلح و خیر هستیم

  3. خبر منتشره در سایت شما : کشف باستانشناسی: بادمجان از ایران به سرزمین اسرائیل آورده شد … از عمل کار برآید به سخنرانی نیست !.. پیامبر فرمودند بادنجان بخورید و زیاد هم بخورید چون اولین گیاهی است که به خداوند عزوجل ایمان آورده است… اکنون نیز آنچه بنیاد همیاری است مبارزه با رژیم قدار که با شتابی سرسام آور حتی برای اذانشان برای بز و گوسپندانمان آسیبزاست و با پارازیت هایشان حتی نباتات و روئیدنی ها را جملگی هدف حمله قرار داده است و هم به دین هم آیین هم انسانیت و حتی خودخواهانه جهاد علیه رژیم مغولیستی کمونیستی واجب عینیست … و امام علی فرمودند واعظی که با وعظش شما را از اصل موضوع غافل کند به شما خیانت کرده است

  4. راز ماندگاری اقوام خیر و مصلح و خدمتکار به بشریت یاجوج و ماجوج و قوم العادلین آخوند و قوم العالمین یهود را میبایت در راز بقا جست و جو کرد .. دیگر گوساله پرستان برای نمونه در هند در مزارع برنج دیگر اقوام آرسنیک میریزند و این اقوام بی دانش و کسانی که خوب خدمتکاری نمیکنند!! را اصلاح مینمایند و اینگونه در پیمانی که با رفیق ابلیس در اینکه گفته همه را نمیخواهم هلاک کنم همکاری گسترده ای از خود نشان میدهند و اینگونه پروردگارشان گوساله عظمی که هم اکنون خاخام های دست راستی یهود هم جملگی پیرو محضر مگدسشان هستند و جلوی حمله آمریکا را هم حتی میگیرند و به نتان هم فشار می آورند اینطوری اصلاحات گسترده ای در حکومت مشترک المنافع نوادگان چنگیز و تورانیان و سیخ ها و یهودیان بر زمین صورت میپذیرد. و اقوامی که بمب اتم نمیسازند!! در رسانه ها با پروپاگاندا مردمان را به حالت اردوگاه مرگ صحنه آرایی نمیکنند و یا داروهایی کشف نمیکنند که ده سال دیگر کاشف بعمل می اید سرطانزا بوده اند یا واکسن هایی که تطبیق ژنتیکی داده شده اند و روی خط کروموزومی وظایف نانوبیومتریکشان را صورت میدهند نمیسازند! این اقوام بی دانش و بدردنخور که همه اش روی اعصاب والیان و اربابان و مولاهای خود اعم از یهود و مغول و آخوند و مهاراجه هستند را همینطور اصلاح میکنند… اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَقَضَیْنَا إِلَى بَنِی إِسْرَائِیلَ فِی الْکِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الأَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا کَبِیرًا

  5. یهودیان از کجا آمده اند بیانگر صدای اسرائیل است و به صدا بسنده کردن بیانگر صدای الهی است. تاریخ یهودیان تاریخ گفتگوها است و پروسه هم اکنون شروع شده است.

  6. با سلام خدمت شما متاسفانه شما با ظلم فلسطینی هارا از سرزمینشان بیرون راندید و آنها را آواره کردید همان کاری که در گذشته فرعون با قوم شما کرد

  7. با نهایت تاسف میتولوژی در قرن ۲۱ جایی ندارد دین فروشی وخدا فروشی حنایش رنگ ندارد .خدای حقیقی کسی نیست جز انسان این انسان است که میتواند برای خود و دگران چه بد چه خوب تصمیم بگیر .و پیامبران کسی نیست جز دانشمندان.آری برادر دین چیزی نیست جز نفاق و نفرت و جنایت ،آن یهوه یا الله یا God یا خدا و یا هر اسمی دیگر هر چه میخواهی دوشنام بدهید جنایت کنید باز هم آب از آب تکان نمیخورد دیگر نه آب دریا شکافته میشود و نه ماه به دو نیم اینجور که میبینیم زور خدا ته کشیده .خدایی که به عقل ناقصش نرسیده خرید و فروش انسان کار کثیفی است و در تمام ادیان ابراهیمی ممنوع نشده که هیچ برایش قوانین هم وضع شده .شما خود قضاوت کنید بت بپرستید یا مردمانی بکشید و زنان و کودکان را برده کرده و به فروش برسانید،کدام کار کثیفتر است؟

  8. سلام داستان ابرام در کتاب پیدایش بابت ۱۲ در عهد عتیق که از بت شکنیش چیزی نداره و داستان از ازدواجش شروع میشه این نقل آیا از تلمود مقدس هست

Comments are closed.