معاون بهداشت ستاد مقابله با کورونا تهران هشدار داد:  آمارها درست نیست،  نباید در بازگشایی‌ها و رفع محدودیت‌های کورونا عجله کرد

دکتر علیرضا دلاوری، معاون بهداشت ستاد مقابله با کورونای استان تهران گفته که وضع اپیدمی همچنان در کشور ناپایدار و شکننده بوده و با کوچکترین بی احتیاطی قابل بازگشت است.

او با انتقاد از لغو محدودیت ترددهای بین استانی، اعلام کرد که در حال حاضر بسیاری از شهرهای شمالی کشور در وضع نامناسبی به سر می‌برند و لغو ترددها و محدودیت‌ها به صورت ناگهانی و بدون نظارت کافی می‌تواند باعث تردد افراد آلوده در شهرهای مختلف و در پی آن فعال شدن مجدد چرخه ویروس شود.

معاون بهداشت ستاد کورونای استان تهران تاکید کرده که “باید صبوری بیشتری داشته باشیم تا شرایط کمی پایدارتر شود و بعد از آن بر اساس شیوه نامه‌ها و به صورت تدریجی و با مجوز ستاد کرونای استان و ستاد ملی کرونا نسبت به بازگشایی‌ها اقدام شود.”

مقامات بهداشتی ایران ادعا می کنند  که در پی اجرای طرح محله محور، مرگ و میر ناشی از کورونا ۷۹ درصد کاهش یافته است.