معاون رئیس جمهوری ایالات متحده و برخی سیاستمداران دیگر، خواستار اخراج بانوی مسلمان یهودستیز از کنگره آمریکا شدند

خانم عمر همراه با خانمی فلسطینی به نام رشیده طالب، از جانب حزب دموکرات به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته اند و از همان لحظات اول اعلام کرده اند که مخالفت با اسرائیل یکی از هدف های اصلی آنان می باشد

در ایالات متحده انتقاد از سخنان یهود ستیزانه یک بانوی مسلمان زاده سومالی که عضویت کنگره آمریکا رسیده، شدت می گیرد. پرزیدنت ترامپ در شمار کسانی بود که رفتار این بانو و سوءاستفاده او از آزادی بیان در ایالات متحده را مورد انتقاد گزنده قرار داد.

این نماینده مسلمان که الهام عمر نام دارد در توییتر خود ادعا کرده بود که سازمان “ایپاک” که لوبی اسرائیل در کنگره آمریکا می باشد، به اعضای آن رشوه می پردازد تا آن ها از اسرائیل حمایت کنند.

خانم عمر همراه با خانمی فلسطینی به نام رشیده طالب، از جانب حزب دموکرات به مجلس نمایندگان آمریکا راه یافته اند و از همان لحظات اول اعلام کرده اند که مخالفت با اسرائیل یکی از هدف های اصلی آنان می باشد.

با آن که خانم الهام عمر اتهامات خود علیه ایپاک را پس گرفته و نسبت به آن طلب پوزش کرده، ولی پرزیدنت ترامپ در پیام توییتری خود نوشت که این بانو باید از سخنان خود خجالت بکشد و بداند که در جامعه آزاد ایالات متحده، این گونه انگ چسبانی جایگاهی ندارد.

شماری از بلندپایگان حزب جمهوریخواه و اطرافیان پرزیدنت ترامپ حتی خواستار شده اند که خانم الهام عمر از عضویت در کنگره محروم شود. از جمله مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، به صراحت خواهان اخراج الهام عمر گردید.

شماری از اعضای برجسته حزب دموکرات نیز این سخنان آن بانوی مسلمان را مورد انتقاد شدید قرار دادند. با این همه، جناحی در حزب دموکرات، هنوز مهر سکوت بر لب زده و واکنشی بیان نداشته اند.