معاون وزارت بهداشت: «موج پنجم کرونا در استان‌های شمالی، سنگین‌تر از موج‌های قبلی است»

قاسم جان بابایی، معاون وزیر بهداشت حکومت ایران،گفت: «متاسفانه اکنون در شرایط سختی هستیم. در استان تهران، بیش از ۸۵۰۰ ‌بیمار بستری و تقریباً ۴ هزار بیمار بستری موقت داریم.»

او ادامه داد: «شرایط سیستان و بلوچستان مقداری بهتر شده، اما در استان‌هایی مانند هرمزگان، کرمان و خراسان‌های رضوی، شمالی و جنوبی، تعداد بیماران رو به افزایش است.»

به گزارش تسنیم نیوز، معاون درمان وزارت بهداشت، با بیان اینکه موج پنجم در استان‌های شمالی، سنگین‌تر از موج‌های قبلی است، تصریح کرد: «اکنون در استان گلستان بالای ۲ هزار نفر بستری قطعی و موقتی داریم و در مازندران هم تعداد بستری‌ها بیش از ۴ هزار نفر است.»

‌جان‌بابایی با بیان اینکه تعداد بستری‌های روزانه از تعداد ترخیصی‌ها بیشتر است و این جای نگرانی دارد، ادامه داد:‌ «البته باوجود افزایش بستری‌ها، بیماران بدحال به واسطه واکسیناسیون، افزایش نداشته است.»

او با گله کردن از عدم همکاری مردم گفت:«عادی انگاری، شرایط را سخت کرده و از مردم می‌خواهیم که بیشتر همکاری و مسافرت‌ها و اجتماعات را متوقف کنند.»