معاون وزیر بهداشت، با باطل دانستن آمار سخنگوی رسمی، شمار مبتلایان را ده برابر رقم رسمی ارزیابی کرد

 

 

مرکز پژوهش های مجلس نیز روز گذشته ارزیابی کرده بود که شمار واقعی مبتلایان ده برابر تعداد اعلام شده از جانب حکومت است

این واقعیت که معاون وزارت بهداشت، شمار واقعی مبتلایان را ده برابر و حتی بیشتر، از آن چه که سخنگوی وزارت بهداشت ارائه داد، اعلام کرد، یک بار دیگر نشان می دهد که آمار رسمی در ایران تا چه حد غیرقابل اعتماد می باشد و نشان می دهد که رژیم با ادامه به خطر انداختن جان مردم، هنوز از پنهان کاری دست برنداشته است.

سخنگوی وزارت بهداشت، کیانوش جهانپور شمار کل مبتلایان تا به امروز را ۷۶ هزار نفر اعلام کرد، ولی علیرضا رئیسی معاون وزارت بهداشت گفت که آمار واقعی و درست آن است که شمار مبتلایان در ایران به هشتصد هزار نفر رسیده و شمار جانباختگان نیز درست نیست. این آمار ده برابر ارقامی است که به طور رسمی اعلام گردیده است.

از هنگام افشای بروز کورونا در ایران، تقریبا هر روز ارزیابی شده است که آمار رسمی به دور از واقعیت است و اکنون معاون وزارت بهداشت، شمار واقعی مبتلایان را ده برابر آمار رسمی ارزیابی می کند. او گفت که کافی نیست آمار انتشار یافته را ضر در دو یا سه بکنیم.

مرکز پژوهش های مجلس نیز روز گذشته ارزیابی کرده بود که شمار واقعی مبتلایان ده برابر تعداد اعلام شده از جانب حکومت است.

این مرکز در گزارش خود ارزیابی کرده بود که دست کم هشت هزار و ششصد نفر فورت کرده اند و شمار واقعی مبتلایان هم بین ششصد تا ۷۵۰ هزار نفر است.

درباره علت این چنین اختلافات فاحش بین ارقام اعلام شده، در گزارش مجلس گفته شده که دولت افرادی را که چندان مریض به نظر نمی رسند و علائم بالینی بیماری را ندارند به حساب نمی آورد.

در یک گزارش دیگر، شمار جان باختگان تا روز گذشته رقمی بالای نه هزار نفر ارزیابی شده بود.