معاون وزیر بهداشت حکومت تایید می کند که عامل شیوع کورونا، نه ارتش آمریکا بلکه طلبه چین بودند

علی خامنه ای در سخنان اخیر خود ادعا کرده بود که نه تنها ویروس کورونا در چین، در آزمایشگاه های جنگ میکروبی ارتش آمریکا تولید شده، بلکه ادعا کرد که آمریکائیان نوعی از ویروس کورونا را تولید کرده اند که مطابق با خصوصیات ژنتیک ایرانیان باشد. ولی اکنون معاون وزیر بهداشت رژیم تایید می کند که این ویروس از چین آمده و طلبه چینی آن را در شهر قم رواج دادند.

علی‌رضا رئیسی معاون وزیر بهداشت حکومت،  از پیدا کردن سرنخ‌هایی دربارهٔ منشا کرونا در ایران خبرداده و گفت:   «از روزی که اولین مورد بیماری را در قم پیدا کردیم، تیم اپیدمیولوژی قوی مطالعات‌شان را در این زمینه شروع کرد. بر اساس مطالعات انجام شده، این بیماری در قم آشکار  و مشخص در ارتباط با دانشجویان و کارگران چینی‌هایی بود که در این استان رفت و آمد داشتند».

رئیسی در این باره  توضیحی در مورد ماهیت این دانشجویان نداد، اما پیشتر برخی از مقامات ایرانی خبر داده بودند که  صدها نفر از دانشجویان مسلمان چینی که در “دانشگاه بین‌المللی جامعه‌ المصطفی” در قم در حال تحصیل هستند، منشاء انتشار ویروس کرونا در ایران بودند.

اسماعیل‌زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان، گفته بود: که “ویروس کرونا از وسیله رفت و آمد طلاب چینی که در جامعه‌المصطفی تحصیل می‌کند، به قم منتقل شده است. به خاطر این افشاگری بود که امام جمعه سنی مذهب زاهدان مورد خشم حکومت قرار گرفت و به او فشار آوردند که این اتهامات را پس بگیرد.

افرادی که در رژیم ایران به نام “دانشجویان چینی” از آنان نام می برند، مسلمانان اویغور در چین هستند که با آن که سنی مذهبی می باشند، حکومت ایران هر سال شماری از آنان را به قم می آورند و با اعطای مزایای مالی گسترده، آن ها را تعلیم مذهبی می دهد و به چین باز می گرداند.

آشنایان امور می گویند که دولت چین در اجرای این نقشه به رژیم ایران کمک می کند. زیرا اویغورهای چین سنی مذهب هستند و بازگشت طلبه شیعه شده به آن سرزمین، موجب تفرقه بین مسلمانان می شود و آن ها را تضعیف می کند.

اکنون سالیان دراز است که دولت چین بر اویغورها فشار می آورد آیین دینی خود را کنار بگذارد و بیش از یک میلیون نفر از آنان را مورد تعلیم دوباره قرار داده تا شاید از ایمان خود دست بردارند.