معاون وزیر خارجه ایتالیا و همتای چک او می گویند که کشورشان در اورشلیم کنسولگری و مرکز فرهنگی می گشایند

معاون وزیر خارجه ایتالیا (راست) در کنار سفیر پیشین اسرائیل در سازمان ملل

معاون وزیر خارجه ایتالیا در مصاحبه با یک روزنامه اسرائیلی گفت که کشورهای اروپایی ار مواضعِ نه چندان دوستانه پیشین در برابر اسرائیل دست برمی دارند و سیاست معتدل تری را نسبت به این کشور در پیش می گیرند.

معاون وزیر خارجه ایتالیا، جولیلامو پیکی، که در روزهای گذشته از اسرائیل دیدن کرده و با برخی مقامات نیز سخن گفته، در پایان دیدار خود، به خبرنگاران گفت که مردم اروپا اکنون دیدگاه خود را نسبت به اسرائیل تغییر می دهند و رفتار دوستانه تری را در قِبالِ این کشور در پیش می گیرند.

او به خبرنگاران گفت که گرچه ایتالیا در حال حاضر سفارت خود را به اورشلیم منتقل نمی سازد، ولی یک کنسولگری در پایتخت اسرائیل برپا خواهد ساخت که فعالیت اصلی آن در امور فرهنگی و تحکیم روابط اجتماعی با مردم اسرائیل است.

وزیر خارجه جمهوری چک نیز در روزهای اخیر از اسرائیل دیدن کرد و پشتیبانی کشور خود را نسبت به اسرائیل بیان داشت. او نیز گفت که گرچه کشورش هنوز تصمیم به انتقال سفارتخانه ندارد و موقعیت را برای انجام این امر مساعد نمی داند، ولی قصد دارد در پایتخت اسرائیل یک کنسولگری بگشاید که بیشتر، به امور فرهنگی و روابط مردمی خواهد پرداخت.

معاون وزیر خارجه ایتالیا به خبرنگاران در مورد بهبود چهره اسرائیل در نظر اروپائیان از جمله گفت که امروز آسانتر می توان از مواضع اسرائیل در اتحادیه اروپا دفاع کرد و این امر به ویژه در مورد کشورهایی چون اتریش، مجارستان، جمهوری چک و دولت لهستان صدق می کند.

یک دیدگاه

  1. تا کور شود هر آنکس که نمی تواند ببیند ایکاش کشور آخوند زده ایران هم از شر این آخوندهای مفت خور و دزد و ریاکار و دروغگو رهایی یابد

Comments are closed.