معاون وزیر کار در دولت ابراهیم رئیسی، در اعتراض به وعده هایی که انجام شدنی نیست، از سمت خود کناره گیری کرد

معاو وزیر کار در دولت ابراهیم رئیسی، عیسی منصوری که ماموریت او توسعه کارآفرینی می باشد، در اعتراض به این واقعیت که وی همچنان به وعده پراکنی ادامه می دهد و تعهداتی را عنوان می کند که در شرایط کنونی کشور به هیچ وجه امکان اجرای آن وجود ندارد، از سمت خویش کناره گیری کرد.

این اقدام در شرایطی صورت می گیرد که بیکاری همانند یک بختک بر بدن کشور سنگینی می کند و با ادامه وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی،  امکانات برای ایجاد شغل بسیار ضعیف است.

عیسی منصوری، امروز (یکشنبه) کناره گیری خود را هنگام برگزاری نخستین نشست شورای کارآفرینی و پس از آن اعلام کرد که آخوند ابراهیم رئیسی در آغاز نشست گفت که دولت او قصد دارد در ظرف هفده ماه آینده بیش از یک میلیون و هفتصد هزار شغل جدید ایجاد کند.

این وعده در دوران محمود احمدی نژاد و حسن روحانی نیر بارها داده شده بود، ولی مسلم است که نه تها این وعده عملی نشد، بلکه بیکاری همچنان رو به افزایش رفت.

همزمان، عملیات اعتراضی قشرهای مختلفی از کارمندان و کارگران شاغل همچنان گسترده تر می شود و ده ها شهر ایران شاهد گرد هم آیی معلمان، کارمندان، کارگران و بازنشستگانی است که حقوق ماهیانه آنان، حتی نمی از هزینه معاش را تامین نمی کند.

عیسی کلانتری در نشست امروز در حضور ابراهیم رئیسی به صراحت گفت که در شرایط کنونی بحران اقتصادی ایران و از هم پاشیدگی امور، هیچ امکانی برای اجرای چنین وعده ای از جانب دولت وجود ندارد و بهتر است او کناره گیری کند، تا گناه شکست برنامه و عملی نشدن وعده را به گردن او نیاندازند.

خبرگزاری های رژیم اعلام کناره گیری عیسی منصوری را مورد تایید قرار دادند، ولی ادعا کردند که این استعفا جنبه اعتراض نداشته و به علل دیگر اعلام شده است.

همزمان، از تهران خبر رسید که با وخیم تر شدن اوضاع اقتصادی کشور، بهای بسیاری از سهام در بازار بورس تهران نیز سقوط کرد و بیشن از ۵ر۲ درصد از ارزش خود را از دست داد. از هنگام به روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ارزش سهام در بورس تهران بیش از ۵ر۱۳ درصد پایین آمده که نشان بی اعتمادی گسترده مردم به آینده اقتصادی کشور می باشد.

در کشورهای منظم جهان، بهای سهام در بازار بورس یکی از شاخص های مهم سرمایه گذاری و مشارکت مردم در رشد اقتصادی کشور است که حکومت ایران در چهار دهه اخیر از آن بی بهره بوده است.