معاون پیشین  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی حکومت، سیاست حسن روحانی در رویارویی با کورونا را مورد انتقاد قرار داد 

یک مقام اقتصادی پیشین حکومت، با انتقاد از شیوه مدیریت اقتصادی کنونی دولت گفت : از آنجا که دولت وابسته بوده و به تنهایی قادر به تصمیم گیری نیست ، و همچنین بسیاری از کسانی که در موضع تصمیم‌گیری نشسته‌اند، افرادی هستند که خودشان از این وضعیت کنونی ذینفع  هستند بنابراین مشکل کنونی در کشور ما این مساله است و الا پیامدهای کرونا قطعا زندگی میلیون‌ها نفر را در کشور تحت تاثیر قرار داده و ادامه آن، این وضع را قطعا بدتر خواهد کرد.

دکتر حسین راغفر، اقتصاددان، که در گذشته معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی حکومت بوده، افزود: بحران اقتصادی و کورونا در واقع فرصتی را برای سیاست گذاران در کشور بوجود آورده است که تصمیمات عمیق‌تر و ساختاری‌تر اتخاذ کنند در غیر این صورت بحران کنونی در حوزه اقتصاد عمیق‌تر خواهد شد.

دکتر راغفر تاکید کرد: باید اصلاحات  به نحوی صورت گیرد که جهت‌گیری اقتصادی کنونی کشور که عمدتا ظرف سه دهه گذشته حامی منافع صاحبان سرمایه و قدرت بوده تغییر یابد که اگر در این برهه اصلاحات صورت نگیرد شاهد نارضایتی‌های گسترده در سراسر ایران خواهیم بود

وی تصریح کرد: منابع باید بین اقشار مختلف جامعه عادلانه توزیع نمی شود  و برای این کار دولت باید از صاحبان ثروت مالیات منصفانه‌ای دریافت کند و جلوی اتلاف منابع را در توزیع منابع موجود بگیرد و این‌ها را به سمت فعالیت‌های تولیدی در داخل هدایت کند.

این اقتصاددان ایرانی  هشدار داد: افزایش مشکلات توزیع محصول اجتماعی یا درآمد ملی به شدت نابرابر تر خواهد شد و این موضوع قطعا موجب بروز نارضایتی‌های گسترده در کشور و قیام سراسری خواهد شد .

وی هشدار داد:  تصمیمات بینابین اتخاذ شده توسط  مقامات حکومت احتمالا نه مساله اقتصاد ایران را حل خواهد کرد و نه مسئله بیماری را که بنظر می‌رسد در فرایندی طولانی کشور را درگیر خود خواهد کرد.

دکتر راغفر افزود : تحریم ها از یک سو و  فروش نفت کشور که عملا به صفر رسیده از سوی دیگر تاثیر بسزایی  در وضعیت شدید بحرانی کشور دارد .البته در این شرایط آنها که در راس قدرت هستند کمترین آسیب را از تحریم می‌بینند

وی در پایان گفت یکی از دلایلی که روحانی کشور را قرنطینه نمی کند مسائل اقتصادی ایران است. که این مشکلات جز با برداشتن تحریم ها  و هدایت منابع مالی برای کمک به کشور حل نخواهد شد.