معاون گردشگری گیلان: ۵ دفتر مسافرتی در این استان پلمپ شد

معاون گردشگری گیلان خبرداد: ۵ دفتر مسافرتی در این استان پلمپ شد و ۵۰ گروه گردشگری به اتهام “ترویج گردشگری هولناک در گیلان”  به مراجع قضایی احضار شدند.

حمیدرضا آذرپور،  گفت که شناسایی گروه‌های گردشگری از طریق رصد فضای مجازی، توسط گروه های وابسته به برخی ارگان ها  انجام شده است.

او افزود:   «از خرداد ماه امسال که برخی محدودیت‌های سفر برداشته شده است تاکنون با ۵۰ گروه‌ گردشگری متخلف برخورد و تحویل مراجع قضایی شده‌اند».

این مقام دولتی که نخواست توضیحات بیشتری در این باره بدهد گفت: دلیل این برخوردها به علت  حوادث ناگوار است،   این روزها تنها کورونا نیست که جان می‌گیرد، از خطر جاده‌ها که بگذریم تورهای غیرمجاز از طریق فضای مجازی «گردشگری هولناک» نیز خطر آفرینند و برای چندمین بار در روزهای اخیر از گردشگران می‌خواهیم با انتخاب گردشگری هولناک جان خود و خانواده خویش را به خطر نیاندازند.

این روزها حکومت با بستن بنگاه ها و مرکز داد و ستد می کوشد که جلوی فروپاشی اقتصادی خود را بگیرد.