مقاله فایننشال تایمز: ایران زیر فشار فزاینده اقتصادی کمر خم می‌کند

یه گفته آگاهان اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد

فایننشال تایمز در مقاله‌ای با عنوان “ایران زیر فشار فزاینده اقتصادی کمر خم می‌کند” با اشاره به مشکلات گسترده و رو به گسترش ایران می گوید: پول ملی طی سال جاری نیمی از ارزش خود را از دست داده است و تورم بیداد می‌کند و حتی طبقه متوسط در تلاش است تا با افزایش قیمت مواد غذایی و کمبود و نیز گرانی بیش از حد سوخت در برخی شهرها دست و پنجه نرم کند.

ناآرامی‌ها و اعتراضات پراکنده ضد حکومتی همچنان ادامه دارد. از همه بدتر مشکلات شدید اقتصادی میباشد که رو به افزایش است.

این نشریه می نویسد: آمریکا با بازگرداندن تحریم ها بر آن است که ایران در معامله هسته ای امتیازهای بیشتری بدهد و از مداخله نظامی و سیاسی در کشورهای همسایه خاصه عراق- سوریه- لبنان دست بردارد.

در این میان پیشنهاد گفتگوهای بدون قید و شرط رئیس جمهوری آمریکا با ایران بدان معنا است که راه‌های دیپلماسی به روی ایران کاملا بسته نشده است اما حکومت ایران اکراه دارد در معامله هسته ای امتیازات بیشتری بدهد و نمی‌خواهد متحدان منطقه‌ای در عراق  و سوریه و لبنان را رها سازد.

با این همه فشارها و اعتراض های داخلی ممکن است ایران را به ارزیابی دوباره در سیاست‌هایش وادار کند.

چنانچه حکومت به جای مداخله های جاه طلبانه در سایر کشورها به اصلاحات حیاتی در داخل بپردازد و آینده بهتری در انتظار مردم ایران باشد.

یک دیدگاه

  1. از تعصبات خشک و خشن و رادیکال مذهبى در زمان رضاشاه تا آتش کشیده شدن درب مساجد در ایران امروز و خراب شدن تمام مساجد ایران از سال ۱۴۳۰ به بعد

Comments are closed.