مقامات آمریکایی: یک کشور مسلمان دیگر نیز روابط عادی با اسرائیل برقرار می کند و دیگران هم در راهند

سفیر ایالات متحده در سازمان ملل اعلام کرد که در یکی از روزهای آینده، یک کشور اسلامی دیگر روابط خود با اسرائیل را به صورت عادی در خواهد آورد. او گفت: انتظار می رود که در آینده ای نه چندان دور، شمار بیشتری از کشورهای جهان به این روند بپیوندند.

خانم کلی کرافت با بیان این خبرها افزود که دولت واشنگتن امیدواری بسیار دارد که دولت عربستان سعودی نیز به این روند بپیوندد و به زودی اعلام کند که روابط خود را با اسرائیل به صورت عادی در می آورد.

آشنایان امور می گویند که اگر این ارزیابی به واقعیت بپیوندد، تردیدی نیست که شمار بسیار بیشتری از کشورهای عرب و اسلامی به این روند خواهند پیوست.

عربستان سعودی، به عنوان کلید دار حرم شریف در مکه و حرم شریف در مدینه، “خادم حرمین شریفین” لقب دارد که در واقع مقام رهبری جهان اسلام می باشد و از این رو اگر در این راه گام بردارد، اکثر کشورهای اسلامی از آن پیروی خواهند کرد.

یکی از موانع این تصمیم عربستان، طرح صلحی است که هیجده سال پیش ارائه کرده و دارای بندهایی می باشد که نمی تواند مورد پذیرش اسرائیل قرار گیرد.

در روزهای اخیر ارزیابی شده است که کویت نیز ممکن است به کاروان عادی سازی روابط با اسرائیل بپیوندد. امیر کویت با رژیم ایران مناسبات دوستانه دارد و تا کنون توانسته است از گزند رژیم در امان بماند. البته در گذشته، کویت صحنه چند تعرض تروریستی از جانب حکومت ایران علیه ایالات متحده بوده، ولی اکنون چندین سال است که اینگونه رویدادها رخ نداده است.

پرزیدنت ترامپ چند روز پیش با سلطان سلمان پادشاه عربستان تلفنی سخن گفت و کوشید او را متقاعد سازد به عادی سازی روابط با اسرائیل روی آورد.

سخنرانی شدیدالحن پادشاه عربستان در نشست سالانه مجمع عمومی، این گمان را تقویت کرده که عربستان نیز به زودی آماده همکاری با اسرائیل خواهد بود. عربستان پرواز هواپیماهای مسافری اسرائیلی را بر فراز خاک آن کشور مجاز ساخته و احتمال میرود که با احداث شاه لوله نفت و گاز از امیرنشین به داخل اسرائیل نیز حمایت کند.