مقامات حکومت ایران همچنان برای پرده پوشی ابعاد تعرض به آرامگاه مقدس یهودیان تلاش می کنند 

پس از تعرض چند سال پیش اوباش حزب اللهی که قصد ویران کردن آرامگاه را داشتند، واژه “زیارتگاه” از تابلوی ورود این مکان مقدس برداشته شد

به دنبال تلاش ناکام مانده اوباش حکومت اسلامی برای به آتش کشیدن آرامگاه استر و مردخای در همدان، مقامات رژیم امروز (دوشنبه) همچنان تلاش کردند این رویداد را کمک اهمیت جلوه دهند، ولی در عین حال گفتند که بودجه ای برای ایجاد سیستم ایمنی به دور این مکان مقدس یهودیان برپا خواهند کرد.

مقامات شهر همدان روز گذشته از محل دیدن کردند و به بررسی محل آسیب دیده پرداختند. آن ها همچنان ادعا کردند که در آرامگاه استر و مردخای آتش سوزی رخ داده و همه اخبار انتشار یافته دروغ است – و این در حالی که خودشان از ساختمان جانبی دیدن کردند و به بررسی میزان خسارات این آتش سوزی پرداختند و وعده دادند که خسارت آن جبران خواهد شد.

مقامات رژیم در ادامه این تلاش، حتی نماینده یهودیان در مجلس، دکتر مره صدق را ناچار ساختند در گفتگو با روزنامه نگاران، ادعا کند که آتش سوزی رخ نداده است. ولی از شیوه سخن گفتن او چنین برمی آید که وی گفته که در داخل مقبره مقدس آتش سوزی رخ نداده، ولی آتش سوزی در ساختمان جانبی را تکذیب نکرده است.

دادستانی همدان ادعا کرد که از نخستین ساعات پس از بروز این آتش سوزی، ماموران انتظامی و امنیتی برای شناسایی و دستگیری تبهکار یا تبهکاران وارد عمل شده اند، ولی تاکنون نتوانسته اند هیچ اطلاعاتی گردآوری کنند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که در اطراف آرامگاه دوربین های امنیتی وجود دارد و بی تردید همه تحرکات ضبط شده و از روی آن می توان هویت فرد یا افراد مهاجم را شناسایی کرد.

آشنایان امور می گویند: تردیدی نیست که تبهکاران، قصد به آتش کشیدن خود ارامگاه را داشته اند و قصدشان کشاندن شعله های آتش از ساختمان جانبی به داخل آرامگاه بوده، ولی در این کار شکست خورده اند.

هفته نامه ایرانشهر چاپ لوس آنجلس گفتگویی با ژرژ هارونیان از تلاشگران جامعه یهودیان ایرانی در کالیفرنیا انتشار داد که از جمله می گوید که همه علامت ستاره شش پر داوود در اطراف آرامگاه و داخل آن کنده شد و به غارت رفته است. ستاره شش پر علامتی بوده که روی سپر حضرت داود قرار داشته و در وسط پرچم اسرائیل نیز قرار دارد.

با آن که رژیم ایران می کوشد این تصویر را به وجود آورد که این رویداد جنبه اتفاقی داشته، این نخستین بار نیست که به این مکان مقدس که در فهرست میراث فرهنگی ایران قرار دارد، تعرض شده است. اوباش موسوم به “بسیج دانشجویی” در سال های اخیر علنا کوشیده اند آن مکان را تخریب کنند.

این واقعیت که آتش سوزی این بار نیز همزمان با پانزدهم ماه میلادی مه سالروز اعلام استقلال اسرائیل بوده، نشان از منظور و نیت تبهکاران دارد.

سازمان های یهودیان ایرانی در ایالات متحده، مقامات دولت آمریکا و وزارت خارجه اسرائیل نیز این اوباشگری را محکوم دانسته اند. توییتر فارسی ارتش اسرائیل نیز پیامی در نکوهش آن انتشار داد.

از ستاره شش پر ورودی آرامگاه، دو پر را حذف کردند تا به ستاره شش پر حضرت داود و پرچم کنونی اسرائیل شباهت نداشته باشد