مقامات رژیم ایران بالاخره راهپیمایی نمایشی موسوم به “روز جهانی قدس” را برای اولین بار باطل کردند

مقامات حکومت اسلامی ایران امروز به طور ناگهانی اعلام کردند که از برگزاری راهپیمایی نمایشی موسوم به روز جهانی قدس صرف نظر کرده اند و برای نخستین بار در طول چهل سال گذشته، چنین رویدادی برگزار نخواهد شد. در گزارش های رسمی آمده است که به جای این راهپیمایی، مقرر شده که علی خامنه ای یک نطق تلویزیونی ایراد کند که بسیار مهم توصیف گردیده و گفته شده که همه مردم باید به آن گوش کنند و لزومی به برگزاری مراسم “روز جهانی قدس” نخواهد بود.

مشخص نگردیده که خامنه ای درباره چه موضوع مهمی می خواهد سخن بگوید که مردم باید به جای راهپیمایی در خیابان ها و یا به راه انداختن کاروان خودروها، به آن سخنان گوش کنند.

یک مقام مسئول در حکومت به نام آخوند نصرت الله لطفی گفت: «در سال جدید، به دلیل شیوع ویروس کورونا و محدودیت های ناشی از این بیماری، امکان برگزاری مراسم شایسته و گسترده وجود ندارد و این مراسم برگزار نخواهد گردید.

در روزهای اخیر جدل بسیاری بین مقامات رژیم درباره شیوه برگزاری این مراسم نمایشی، به علت خطرات کورونا جریان داشت تا بالاخره امروز اعلام شد که رسما باطل می گردد.

در چهل سال گذشته رژیم ایران همیشه در آخرین جمعه ماه روزۀ رمضان این نمایش سازمان داده شده را برگزار کرده است. این نمایش به دستور خمینی به راه افتاد که هدفش جهانی کردن اعتراض علیه اسرائیل و پیشبرد مقام رهبری رژیم ایران در کشورهای اسلامی بود.

ولی در مجموع این هدف کاملا با شکست روبرو گردید، زیرا هیچ کشوری اسلامی دیگر، به این فراخوانی رژیم ایران نپیوست و اگر در کشورهای دیگر مراسمی برگزار شد، همه توسط رژیم ایران و نمایندگی های آن در کشورهای خارجی و یا عوامل حکومت، و با هزینه رژیم ایران برگزار گردید و به پیشبرد هدف های رژیم کمکی نکرد.

نصرت الله لطفی در دنباله سخنان خود گفت: «به دلیل ضرورت زنده نگه داشتن مراسم روز قدس، ویژه برنامه ای استثنایی خواهیم داشت که شامل سخنرانی مقام معظم رهبری خواهد بود.