واکنش مقامات و مردم در فضای مجازی به سخنان  علی خامنه‌ای درباره اعتراف به اشتباهش

خامنه ای مذاکره با آمریکا راا اشتباه خود دانست و آن را ممنوع اعلام کرد

سخنان  علی خامنه‌ای که در آن گفته بود در جریان گفتگوهای اتمی و توافقنامه برجام دچار خطا و اشتباه شده بود  با واکنش‌های مختلفی در میان مقامات و مردم در فضای مجازی رو به رو شد.

باید  اضافه کرد که علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی دومین بار در طول سالهای اخیر است که اعلام می‌کند که دچار خطا و اشتباه شده است.

رهبر حکومت اسلامی یک بار دیگر از تریبون به اشتباه خود اعتراف کرده بود در سال ۱۳۹۱ خورشیدی ۶ سال پیش علی خامنه ای در جمع عده ای از افراد در شهر بجنورد یکی از خطاها و اشتباهات خود و دیگر مقامات حکومت اسلامی را حمایت از سیاست کنترل جمعیت در ایران اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که خدای متعال و تاریخ بر ما ببخشد.

علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی روز دوشنبه با صراحت اعلام کرد که: در مسئله گفت و گو اتمی بنده اشتباه کردم و به اصرار آقایان اجازه  تجربه را دادم که البته از خطوط قرمز تعیین شده عبور کردند.

خامنه‌ای گفت که: حسن روحانی هم اعتراف کرده که اگر محدودیت‌های شما  نبود ما امتیازات بیشتری می‌دادیم.

رهبر حکومت اسلامی برای آنکه دوباره مجبور به خطا و اشتباه  نشود با ممنوع کردن هرگونه مذاکره با آمریکا گفت: زمانی اجازه مذاکره با آمریکا را خواهد داد که حکومت اسلامی به آن اقتداری برسد که فشار و هوچیگری  آمریکا بر روی ما اثری نداشته باشد و امروز چنین روزی نیست.

البته وی اشاره‌ای به صورت مستقیم  به هدف و منظورش از فقدان این اقتدار در شرایط کنونی حکومت اسلامی نکرد.

در این رابطه یکی از کاربران فضای مجازی در توییتر خود نوشته است: آیا معنای این حرف  این است که در این چهل سال هنوز به حداقلی از اقتدار که هوچی گری های آمریکا بر ایران اثر نداشته باشد نرسیده ایم؟ این بود آرمانهای امام؟ آرمان های امام کجا رفت؟

در همین حال با اینکه بخشی از سخنان علی خامنه ای از سوی وب سایت ها و خبرگزاری های داخلی حذف گردید اما هوادارانش از اعتراف صریح رهبر یعنی بلندپایه ترین مقام درحکومت اسلامی به اشتباه و خطا استقبال کردند و با کنایه به حسن روحانی او را فرا خواندند که به اشتباهات و خطاهایش در زمینه اعتماد به غرب و آمریکا و نیز شرایط اقتصادی بحران‌زده کنونی ایران اعتراف و اقرار کند.