مقامات پلیس لس آنجلس: «تعرض به کنیسای یهودیان ایرانی در بورلی هیلز، ممکن است انگیزه یهودستیزی نداشته باشد»

با گذشت دو روز از هتک حرمت از نیایشگاه یهودیان ایرانی در لوس آنجلس، پلیس کالیفرنیا هنوز نتوانسته است فرد تبهکار را شناسایی و بازداشت کند، و این در حالی که دوربین های مدار بسته در این مکان عکس های متعددی از او گرفته اند و تصویر کاملی از چهره و اندام او دارند.

کنیسای نصح ییسرائل که در بورلی هیلز در بخش غربی لوس آنجلس قرار دارد، سپیده دم روز شنبه (دیروز) مورد تجاوز فردی قرار گرفت که مقادیر زیادی از کتب مقدس یهود را پاره کرد و طومارهای تورات را با بی احترامی به زمین انداخت و به وسائل این نیایشگاه آسیب رساند.

در تصاویری دوربین های مدار بسته، چهره فرد تبهکار به خوبی دیده می شود و پلیس بر این باور است که او یک جوان سفید پوست است که بین بیست سال تا بیست و پنج سال سن دارد. او هنگام شکستن قفل ورودی و تجاوز به داخل این نیایشگاه یک کیف پشتی داشت و چمدان چرخداری را به دنبال خویش می کشید.

برخی مقامات پلیس لوس آنجلس بر این باورند که فرد تبهکار، تنها از روی نفرت و حس خرابکاری به این اقدام دست زده و مشکل می توان گفت که او دارای انگیزه های یهودستیزانه بوده است.

استدلال برخی کارشناسان پلیس لوس آنجلس بر اساس این یافته است که هیچ یک از اقلام یا وسائل داخل کنیسا دزدیده نشده و هیچ پیامی که جنبه یهودستیزانه داشته باشد در محل نهاده نشده است.

مسؤولان کنیسای نصح ییسرائل این ارزیابی را با شگفتی تلقی می کنند، زیرا تجاوز به نیایشگاه یهودیان و هتک حرمت از چنین مکانی، جز یهودستیزی نمی تواند انگیزه دیگری داشته باشد.

در میان ایرانیان لوس آنجلس شایع است که فرد متجاوز، از وجود دوربین های امنیتی اطلاع داشته و در حالی که به آن ها نگاه می کرده و لبخند به لب داشته، با لذت تمام، کتب نیایش یهودی را پاره پاره می کرده است.

شهرداران لوس آنجلس و بورلی هیلز و همچنین فرماندار کالیفرنیا، همگی در پیام هایی این تجاوز را محکوم کرده و خواستار دستگیری، محاکمه و مجازات فرد متجاوز شده اند.

یهودیان ایرانی در لوس آنجلس و عامه جامعه یهودی در کالیفرنیا خواهان آن هستند که به دنبال این تجاوز، مقامات امنیتی و انتظامی آن ایالات بر میزان مواظبت از اماکن مقدس یهودی بیافزایند. ولی این احتمال وجود دارد که آن مقامات به علل بودجه ای، انجام این کار را به گردن خود جامعه یهودیان محول سازند.

کارمل ملامد خبرنگار یک نشریه یهودی آمریکایی در کالیفرنیا، در توییتر خود نوشت که هتک حرمت از یک نیایشگاه یهودی، در واقع هتک حرمت از همه اماکن نیایش همه ادیانی است که پروردگار یکتا را می پرستند.

کرمل ملمد در پیام خود یادآوری کرد که کنیسای نصح ییسرائل تا شانزده پیش یک کلیسای مسیحی کهنه بود که مورد استفاده قرار نمی گرفت و جامعه یهودیان لوس آنجلس با همت شادروان حاخام یدیدیا شوفط و فرزند او حاخام داوید شوفط آن جا را خریداری کرده و با انجام تعمیرات اساسی، آن را به زیباترین نیایشگاه یهودیان ایرانی در کالیفرنیا و سراسر ایالات متحده مبدل ساختند.