مقام آژانس بین المللی اتمی فاش ساخت که این آژانس تا کنون از افشای واقعیات ایران بیم داشته است

یک مقام آژانس بین المللی انرژی اتم، در گفتگو با رسانه های اسرائیل فاش ساخت که روسای آژانس، از ترس آن که مبادا رژیم ایران ارتباط خود با آژانس را قطع کند و به بازرسان اتمی اجازه ورود ندهد، تا کنون سیاست ملاحظه کارانه ای داشته و از منعکس کردن واقعیات تلخ دوری جسته و نسبت به رفتارهای رژیم ایران اغماض کرده است.

این مقام که نخواست نامش برده شود از جمله گفت: این واقعیت که این بار رئیس موقت آژانس لازم دید که خود به تهران برود و اوضاع را از نزدیک دنبال کند، ممکن است نشان آن باشد که آژانس تصمیم گرفته ملاحظه کاری و ترس را کنار گذارد.

آژانس بین المللی در گزارش های سال های اخیر، هرگز رژیم ایران را به نقض تعهدات خود در چارچوب ان پی تی و یا معاهده اتمی موسوم به برجام، متهم نساخته بود و برخی منابع آگاه می گویند که بعید می نماید چنین ارزیابی، بی طرفانه بوده است.

مقام آژانس که سخنانش از رادیو در اسرائیل پخش شد از جمله گفت که آژانس تا کنون به دقت می کوشید رژیم ایران را به نقض تعهداتش متهم نسازد، ولی اکنون ورق برگشته است.

به دنبال دیدار رئیس موقت آژانس از تهران، مقامات آژانس در وین به خبرنگاران گفتند که رژیم ایران حاضر به ادامه همکاری با بازرسان نیست و در راه اجرای ماموریتشان کارشکنی می کند. ولی از این پس آژانس نمی تواند به “ماله کشی” واقعیات ادامه دهد.

یکی از اقداماتی که اخیرا صورت گرفت، بازرسی انبار بزرگ در تورقوزآباد جنوب تهران بود که نخست وزیر اسرائیل سال گذشته فاش ساخت که در آن جا مواد رادیو اکتیو و اورانیوم نگاهداری می شده است.

یک دیدگاه

Comments are closed.