مقام ارشد امنیتی اسرائیل: حمله سایبری رژیم ایران برای مسموم کردن آب اسرائیل، بدترین جنایت جنگی است

عاموس یادلین رئیس پیشین موساد و رئیس کنونی اندیشکده امور امنیتی در اسرائیل

رئیس پیشین رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل، عاموس یادلین گفت که هکرهای رژیم ایران با ورود به شبکه آبرسانی اسرائیل و تلاش برای بالا بردن مقدار کلورین که به آب افزوده می شود، همه خط قرمزها را پشت سر گذاشتند و به جنایتی دست زدند که حتی در جنگ جهای اول و دوم هیچ یک از طرفین نبرد به آن روی نیاورده بودند.

عاموس یادلین گفت که رژیم ایران قصد بیمار ساختن گروه های بزرگی از مردم اسرائیل را داشته و چنین اقدامی شبیه روی آوردن به جنگ شیمیایی و جنگ میکروبی می باشد که اسرائیل و جامعه جهانی باید نسبت به این رفتار، به رژیم ایران هشدار بدهند و آن را از تکرار چنین اعمال خبیثی باز دارند.

سخن از حمله سایبری چهار هفته پیش ایران به شبکه آبرسانی و فاضلاب اسرائیل است که دو روز ادامه داشت و روزنامه فایننشال تایمز (تایمز مالی) روز گذشته (دوشنبه) فاش ساخت که هدف از آن مختل ساختن میزان افزودن کلر به آب آشامیدنی اسرائیل بوده است.

مقامات رسمی اسرائیل هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده اند، ولی عاموس یادلین که در گذشته رئیس رکن اطلاعات ستاد کل ارتش بوده و اکنون ریاست یک اندیشکده مهم امنیتی را به عهده دارد، نسبت به وخامت این رفتار رژیم ایران هشدار داد.

طبق گزارش های انتشار یافته، اسرائیل در تلافی این حمله سایبری، شبکه کامپیوتری بندرعباس را مورد حمله قرار داد و به مدت سه روز آمد و شد کشتی ها و همچنین بارگیری و تخلیه بار و حرکت کامیون ها با اختلالات زیاد روبرو گردید. مقامات بندرعباس که نام آن مکان را بندر شهید رجایی گذاشته اند، خبر اختلال را تایید کردند، ولی آن را بی اهمیت دانستند و به زیان های وارده اعتراف نکردند.

عاموس یادلین، در واکنش به این اقدام اسرائیل در برابر حمله سایبری از ایران که هدف آن مسموم کردن مردم اسرائیل بوده، گفت که واکنش اسرائیل بسیار ضعیف و نابرابر بوده و منطق ایجاب می کرد که اسرائیل به واکنش کوبنده تری دست می زد. او گفت: این واکنش همانند آن است که دشمن وارد خانه شما شده و به خشونت و جنایت دست زده و شما به عنوان تلافی، در خانه دشمن را بکوبید و از آنجا دور شوید.

یادلین گفت که رفتار هکرهای حکومت ایران، همانند مسموم کردن چاه های آب در یک نزاع بین دو دولت یا ارتش می باشد – امری که هرگز در بدترین جنگ ها بین دشمن ترین رقیبان صورت نگرفته و همانند کاربرد بمب شیمیایی و یا بمب میکروبی می باشد که کنوانسیون های بین المللی آن را به شدت ممنوع ساخته است.

این مقام ارشد امور امنیتی گفت که لازم بود اسرائیل به واکنش شدیدتری دست می زد و این موضوع را به نهادهای بین المللی می کشاند و چنان درسی به رژیم ایران می داد که هرگز چنین رفتارهایی را تکرار نکند.

یکی از استخرهای ذخیره آب سازمان کل آبرسانی و فاضلاب اسرائیل در شمال کشور