مقام ارشد دولت جبل الطارق: برای ما بسیار دشوار است بگویم محموله نفتکش ایرانی به سوریه و یا کجا رفت

اکنون رژیم ایران ادعا می کند که محموله آدریان دریا را به یک شرکت خصوصی فروخته و به طور مستقیم تحویل دولت سوریه نداده و بدین سان، تعهدی را نقض نکرده است

سفیر رژیم ایران در لندن در یک رشته توئیت و با استناد به اظهارات یک مقام جبل الطارق، ادعا کرد که رژیم در انتقال محموله سوپرنفتکش “آدریان دریا” به مشتری خود، هیچ تعهدی را زیرپا نگذاشته و وعده ای را نقض نکرده است.

حمید بعیدی نژاد، سفیر رژیم ایران در لندن، سه هفته پیش در یک نامه کتبی به وزارت خارجه بریتانیا قول داده بود که مقصد این کشتی سوریه نیست، ولی در همان حال، رژیم ایران حق دارد نفت خود را به هر مشتری که بخواهد، عرضه کند.

اکنون رژیم ایران ادعا می کند که محموله آدریان دریا را به یک شرکت خصوصی فروخته و به طور مستقیم تحویل دولت سوریه نداده و بدین سان، تعهدی را نقض نکرده است.

حمید بعیدی نژاد در این استدلال، به پیام توییتری یک مقام ارشد دولت جبل الطارق استناد کرد.

فابیان پیکاردو، وزیر ارشد دولت جبل الطارق در پیام توییتری خود نوشته بود که “مقامات ایران تعهد دادند که نفت به کشورهای تحت تحریم اتحادیه اروپا نفروشند”. و این برای ما بسیار  سخت است که تشخیص دهیم که آیا تهران تعهدش برای نفروختن نفت به کشورهای در تحریم اتحادیه اروپا را زیر پا گذاشته یا خیر.

علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران گفته بود: “مقصد این کشتی را صاحب نفت آن مشخص می‌کند. ما نفت را فروخته‌ایم و اوست که تصمیم می‌گیرد کشتی کجا پهلو بگیرد که با ما نیز این موضوع را چک نمی‌کند.”

بعیدی نژاد، در ادامه نوشته است : البته منظور طرف انگلیسی از تعهد ایران همان اظهارات رسمی و متن یادداشت رسمی سفارت ایران بوده است. و مشخص گردید که ایران نفت خود را به یک شرکت خصوصی در دریا فروخته که این هم نقض اظهارات رسمی مقامات کشور مورد اشاره در یادداشت سفارت نمیباشد.

مقامات جبل الطارق، نفتکش ایرانی گریس ۱ (آدریان دریا) را به جرم نقض تحریم های اتحادیه اروپا علیه سوریه توقیف نمودند و پس از یک  ماه مقامات جبل الطارق با گرفتن ضمانت نامه از حکومت ایران مبنی بر عدم فروش نفت محموله به سوریه تصمیم به آزاد کردن نفتکش گرفتند.

یک دیدگاه

Comments are closed.