مقام ارشد روسیه: حکومت ایران بسیار امیدوار است که سلاح های روسی خریداری کند

یک هفته پس از دیدار وزیر دفاع رژیم ایران از مسکو به هدف بررسی جنگ افزارهای مورد نیاز ایران، یوری بوریسوف، معاون نخست وزیر روسیه، در ارتباط با تمایل رژیم ایران برای  خرید تسلیحات جدید نظامی گفت:  حکومت  اسلامی ایران بسیار امیدوار است که تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه این کشور پایان یابد و در اکتبر آینده سلاح های ساخت روسیه خریداری کند.

تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران قانوناً در هجدهم اکتبر آینده خاتمه می یابد. یادآوری می شود:  شورای امنیت سازمان ملل هفتۀ گذشته با پیشنهاد آمریکا برای تمدید این تحریم ها مخالفت کرد.

در این گزارش به نقل از یکی از مقامات ارشد نظامی حکومت ایران گفته شده است که تهران مصمم است هر چه سریعتر سامانه های دفاع موشکی ساخت روسیه از جمله موشک های “اس ۴۰٠” را خریداری کند.

همزمان یک مقام شرکت روسی صادرکنندۀ سلاح نیز گفته است که هم اکنون تهران سرگرم مذاکره جهت خریداری چهار سامانۀ دفاع موشکی “اس ۴٠۰” و چهل سامانۀ موشک های میانبرد “تور ام ۲” و “پانتسیر اس ۲۵” است.

او درادامه گفته است : حکومت ایران همچنین خواستار خریداری تانک های “تی ۹۰ ام” و جنگنده های پیشرفتۀ “سوخو ۳۰” و “سوخو ۳۵” است تا آنها را جایگزین جنگنده های قدیمی “اف ۴” کند که در زمان شاه خریداری و وارد نیروی هوایی ایران شد.

در ادامه این گزارش آمده است که بعید نیست که حکومت  اسلامی ایران همزمان سرگرم گفتگو با مقامات پکن برای خرید سلاح های چینی از جمله ناوها و ناوشکن ها و جنگنده های “جی ١۰” باشد.

چین، روسیه و ایران سه سال پیش، یک رزمایش دریایی مشترک در دریای عمان برگزار کردند.

آگاهان امور در این باره می گویند: چین همواره یکی از خریداران اصلی نفت ایران بوده  و به منابع طبیعی این کشور نیز نیاز اساسی دارد. و حکومت ایران نیز برای ادامه شرارت های خود در منطقه و تقویت گروه های نیابتی ترور به تسلیحات نظامی چین نیاز دارد.شاید به همین دلیل  مقامات امارات مناسبات خود را با اسرائیل عادی کردند. یکی از شروط این عادی سازی مناسبات دسترسی امارت به هواپیماهای فوق پیشرفتۀ “اف ۳۵” و پهپادهای دوربرد آمریکایی از نوع “گلوبال هاوک” بوده است