مقام ارشد نیروی دریایی: اگر اسرائیل زیردریایی های بیشتر نخرد، با خطر امنیتی روبروست

دریادار یوسی اشکنازی که فرمانده بخش کشتی سازی و تعمیرات کشتی در نیروی دریایی می باشد،

یک امیر ارتش اسرائیل که به زودی دوران خدمت او در نیروی دریایی اسرائیل به پایان می رسد، در مصاحبه ای گفت که اسرائیل باید دست کم سه زیردریایی دیگر نیز خریداری کند، در غیر این صورت، با خطر امنیتی بزرگی روبرو خواهد شد. اسرائیل در سال های اخیر شش فروند زیردریایی خریده که دو فروند آن در حال ساخت است. ولی دریادار یوسی اشکنازی بر این باور است که همسایگان اسرائیلی به تقویت نیروی دریایی خود ادامه می دهند و اسرائیل در پنج سال آینده، دست کم به سه فروند دیگر از زیردریابی های مدرن نیازمند است.

دریادار یوسی اشکنازی که فرمانده بخش کشتی سازی و تعمیرات کشتی در نیروی دریایی می باشد، به خبرنگاران گفت که نیروی دریایی ترکیه به تقویت گسترده خود ادامه می دهد و در همان حال، حزب الله لبنان نیز با کمک حکومت اسلامی ایران نیروی دریایی برپا می کند. او گفت که حتی حماس نیز در غزه، می کوشد توان دریایی خود را در رویارویی با اسرائیل تقویت کند.

از دیدگاه دریادار اشکنازی، این واقعیات ایجاب می کند که در سال های آینده، اسرائیل بودجه های بیشتری را به تقویت نیروی دریایی اختصاص دهد و دست کم سه زیردریایی دیگر خریداری کند.

در یک سال گذشته، پیرامون سفارش دادن ششمین زیردریایی از آلمان، بحث شدیدی در اسرائیل در گرفت و در حاشیه آن، بنیامین نتانیاهو متهم گردید که به خاطر سود مالی پسرعموی خود با خرید ششمین فروند زیردریایی موافقت کرده است.

هر زیردریایی حدود یک میلیارد دلار هزینه دارد و ساخت آن چند سال به درازا می کشد و اسرائیل باید از هم اکنون خود را برای موقعیت های پیش بینی نشده در پنج سال دیگر آماده سازد.

دریادار اشکنازی گفت که شماری از زیردریایی های اسرائیل قدیمی است و اگر به موقع آن ها را عوض نکند، با یک خطر امنیتی روبرو خواهد شد.