مقام امنیتی آلمان از شدت گیری تعرضات یهود ستیزانه از جانب راست افراطی در آلمان ابراز نگرانی کرد

دولت آلمان از ادامه موج یهودستیزی در آن کشور ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که گروه های راست افراطی همچنان بیشتر تقویت می شوند و بر شدت خشونت می افزایند و بسیاری از اقدامات آن ها با تعرض های یهود ستیزانه همراه است.

این نگرانی در سالروز حمله راست گرایان به نیایشگاه یهودیان (کنیسا) در شهر هاله آلمان انتشار یافت و از جمله در آن آمده است که در هر نیم ساعت، یک عمل تعرض آمیز تازه از جانب جناح های راست افراطی در آن کشور رخ می دهد.

سال گذشته در چنین روزهایی بود که یک راست گرای افراطی آلمان که یک تیربار به دست داشت، در ساعتی که یهودیان به نیایش های یوم کیپور (روزه بزرگ یهودیان) مشغول بودند، در شهر هاله کوشید وارد کنیسا شود و از آن جا که درهای این نیایشگاه یهودی از داخل قفل شده بود، آن فرد به سوی عابران تیراندازی کرد و دو تن را کشت.

یک مقام آلمانی که سمت او رسیدگی به امور امنیتی آن کشور می باشد، به نام توماس هالدنوانگ، به خبرنگاران گفت: «در دو سال اخیر، تعرض های خشونت آمیز و جنایتکارانه علیه یهودیان و مراکز یهودی در آلمان به شدت افزایش یافته است».

او گفت: «بررسی های این نهاد امنیتی آلمان نشان می دهد که نگرانی یهودیان از بالا رفتن موارد تعرض و خشونت نسبت به آنان، یک نگرانی واقعی است و در بالا رفتن شمار تعرض ها ریشه دارد». این مقام امنیتی آلمان افزوده گفت: «نگرانی هنگامی افزایش می یابد، که یهودیان حتی هنگام عبور در خیابان نیز مورد تعرض قرار می گیرند».

توماس هالدنوانگ  گفت که همه نهادهای امنیتی و انتظامی آلمان، باید برای حفظ امنیت یهودیان، بر میزان هوشیاری و تدابیر خود بیفزایند