مقام امنیتی اسرائیل: حماس تعهد کرده هوا کردن بادبادک های آتش زا متوقف گردد

یک مقام ارشد امنیتی در اسرائیل می گوید که حماس متعهد گردیده که هوا کردن بادبادک ها و بالون های آتشزا به سوی اسرائیل را متوقف سازد. سه روز پیش اعلام شده بود که در نوار غزه با اسرائیل آتش بس برقرار گردیده، ولی مقامات گفته بودند که این آتش بس، ادامه حملات راکتی و فرستادن بادبادک ها را شامل نمی شود.

چند کشور عربی و اسلامی در روزهای گذشته سران حماس را به شدت زیر فشار گذاشته بودند که از عملیات تعرضی علیه اسرائیل به کلی دست بردارند. اکنون یک مقام ارشد اسرائیلی که نخواست نامش برده شود، می گوید که توافق آتش بس، قطع هوا کردن بادبادک ها را نیز شامل می شود. حماس هنوز نسبت به این خبر واکنشی نشان نداده است.

مقام اسرائیلی هشدار داد که اگر حماس این تعهد خود را زیرپا بگذارد و هواکردن بادبادک ها ادامه یابد، سازمان های ترور بهای بسیار نسگینی خواهند پرداخت.

هفته پیش ارتش اسرائیل واحدهای زیادی را در اطراف خط مرزی با غزه مستقر ساخت و اعلام شد که اگر تعرض ها ادامه یابد، نمی توان از بروز جنگ جلوگیری کرد. این هشدار اسرائیل باعث شد که برخی کشورهای عربی و اسلامی وارد فعالیت شدند و از حماس خواستار توقف و یا کاهش عملیات تعرضی گردیدند.

با این همه، مقامات اسرائیلی این احتمال را دور نمی دارند که آرامش کنونی موقتی باشد و حوادث دیگری در آینده غیرقابل پیش بینی رخ دهتد. آن ها تاکید می کنند که اسرائیل برای رویارویی با هر وضعی آمادگی دارد.