مقام رسمی حکومتی: ۲۸ میلیون نفر از زنان ایران، بیکار هستند و نیروی تولید آنان به هدر می رود

یک مقام دولتی در ایران فاش می سازد که بیش از دو سوم از بانوانی که قادر به کار می باشند، با بیکاری روبرو هستند و کشور متحمل زیان مالی سنگینی می شود و بخش عمده ای از نیروی انسانی به هدر می رود.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران با انتشار نمودار وضعیت اشتغال زنان ایران در سال گذشته گزارش داد که  ، ۲۸ میلیون زن از نظر اقتصادی در ایران غیر فعال هستند

در این گزارش امده است که اینفوگرافی اتاق بازرگانی تهران از وضعیت اشتغال زنان ایران در سال ۹۷ نشان‌ می‌دهد که تنها ۱/ ۱۶ درصد از کسانی که در سن کار هستند، فعالیت اقتصادی دارند و سهم زنانی که به کار تمام وقت مشغولند، یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر است.

این نمودار، جمعیت ۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار نفری زنان و آمار ۳/ ۳۳ میلیون زن در سن کار را مبنا و ملاک گرفته است. از این تعداد، پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر فعال اقتصادی هستند و باقی که سه چهارم‌شان را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند، غیر فعال معرفی شده‌اند.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران گفت : ۲۰ درصد زنان از نظر اقتصادی غیرفعال، در حال تحصیل هستند، ۲۰ درصد دیگر درآمد بدون کار دارند و یک درصدشان بازنشسته‌اند.

در این گزارش نوشته شده که  ایران در قعر جدول شاخص‌های شکاف جنسیتی تنها از سه کشور جلوتر است. سازمان دیده‌بان حقوق بشر دو سال قبل بر اساس پژوهش مفصلی اعلام کرده بود که میانگین اشتغال زنان در کشورهای شمال افریقا و خاورمیانه ۲۰ درصد است اما  سهم زنان در بازار کار ایران حدود ۱۵ درصد.

پروانه سلحشوری، رئیس فراکسیون زنان در مجلس، در پاییز ۹۶ گفته بود که در مدیریت بحران اشتغال، نباید زنان از قلم بیفتند. او افزوده بود که فراکسیون به دنبال سهم ۵۰ درصدی زنان در استخدام‌ و اشتغال است.

در این نمودارمعاونت اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، زنان خانه‌دار را جزء جمعیت فاقد فعالیت اقتصادی محسوب کرده این در حالی است که بسیاری از  خانه‌دارها یا کسانی که از استخدام و جذب در بازار کار محروم شده‌اند، با خوداشتغالی به اقتصاد خانوار کمک می‌کنند. هم چنین این معاونت از زنان خطه شمال ایران و سایر زنانی را که پای اصلی کشت و کار در مزارع هستند، به دلیل آن که جایی استخدام نیستند و کارفرمایی ندارند، در اینفوگرافی خود منظور نکرده است.