مقام پزشکی ارشد اسرائیل: « بحرین، کویت و امارات عربی متحده، در امور درمانی تقاضای کمک کرده اند»

برخی رسانه های حکومت اسلامی ایران به این خبر واکنش نشان دادند که شماری از امیر نشین های عرب جنوب خلیج فارس از اسرائیل برای مبارزه با ویروس کورونا یاری خواسته اند و همکاری هایی بین طرفین انجام گرفته است. خبرگزاری تسنیم که بازتاب دهنده دیدگاه های سپاه پاسداران است از این همکاری اعراب با آن چه که “رژیم صهیونیستی” نامید، عمیقا ابراز ناخرسندی کرد.

یک مقام پزشکی ارشد اسرائیل فاش ساخته بود که سه امیرنشین عربی از اسرائیل برای مبارزه با ویروس درخواست یاری کرده اند که عبارتند از: کویت، بحرین و امارات عربی متحده.

مدیر بخش همکاری های بین المللی در مرکز درمانی “شیبا” در مرکز اسرائیل، به خبرنگاران گفته بود که مقامات بهداشتی کویت، بحرین و امارات، پیش از آن که ویروس کورونا به خاک آن ها برسد، با این مرکز درمانی تماس گرفته و خواهان کمک شده بودند.

او فاش ساخت که یکی از مقامات ارشد امارات عربی متحده، حدود دو ماه پیش از این مرکز درمانی و امکانات سطح بالای پزشکی آن دیدن کرده و از آن پس تقریبا هر هفته با این مرکز در تماس بوده است.

سامانه خبری تسنیم در تهران نیز با استناد به منابع خبری اسرائیلی، نوشته امیرنشین ها، برای مبارزه موثرتر با کورونا، به تبادل اطلاعات با اسرائیل پرداخته بودند که هنوز ادامه دارد.

رسانه های حکومت ایران نوشتند که این همکاری نشان می دهد که تا چه حد مناسبات امیرنشین های عرب با اسرائیل، به صورت عادی درآمده است.

سال گذشته سلطان قابوس پادشاه متوفی سلطان نشین عُمان، نخست وزیر اسرائیل و همسرش را به طور رسمی در کاخ خود در شهر مسقط پذیرا شده بود.

روزنامه اسرائیلی معریو هفته پیش نوشته بود که امیرنشین بحرین، برای مبارزه موثرتر با کورونا، از اسرائیل تقاضای کمک کرده بود.

سفیر امارات عربی متحده نیز هفته پیش در سازمان ملل گفته بود که آن سرزمین حاضر است با افتخار و به صورت آشکار، با اسرائیل برای ساخت واکسن ضد کورونا همکاری کند.

یک خاخام یهودی به نام مارک شینگار که با امیرنشین عرب در حوزه جنوبی خلیج فارس همکاری نزدیک دارد، به خبرنگاران گفته بود که امیرنشین که از امکانات مالی گسترده برخوردار هستند، می توانند در ساخت واکسن ضد کورونا، با اسرائیل همکاری کنند.

پژوهشگران اسرائیلی ماه گذشته گفتند که در تولید این واکسن به پیشرفت های مهمی رسیده اند که ادامه آن ، وابسته به بودجه ای است که بتوان تامین کرد.

چند روز پس از انتشار این خبر، سامانه های خبری رژیم ایران، از قول وزیر خارجه امارات عربی متحده ادعا کردند که جریان همکاری ها با اسرائیل صحت ندارد و اسرائیل به دروغ اینگونه اخبار را انتشار میدهد ولی ممکن است آن چه که در رسانه های ایرانی از قول وزیر خارجه امارات نگاشته شده، جعلی و نادرست باشد.