مقام پیشین ایران در تایید ارزیابی رادیو پیام اسرائیل: « نمی توان برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول انتظاری داشت»

نماینده پیشین حکومت اسلامی ایران در صندوق بین المللی پول، محمد آقا قوام، ارزیابی ماه گذشته رادیو پیام اسرائیل را عملا مورد تایید قرار می دهد که در آن گفته شده بود که بخت رژیم ایران برای دریافت وام پنج میلیارد دلاری از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول بسیار ضعیف است و به صفر نزدیک می شود. مقامات حکومت ایران و حتی رئیس کل بانک مرکزی، در هفته های اخیر برای آن موجب یاس و نومیدی در ایران نشوند، ادعا کرده بودند که احتمال خوبی برای پذیرش این درخواست وجود دارد.

با آن که ایرانیان یکی از نخستین کشورهای عضو صندوق بود که تحت عنوان لزوم مبارزه با کورونا درخواست وام کرد، در فهرستی که چند روز پیش از جانب صندوق انتشار یافت، نامی از ایران نیست. ولی رئیس کل بانک مرکزی ارزیابی کرد که هنوز رسیدگی به درخواست ایران به انجام نرسیده است.

محمد آقا قوام نماینده پیشین ایران در صندوق بین المللی پول

محمد آقا قوام که در سال های خدمت در صندوق بین المللی پول، از شیوه های رفتاری آن آگاهی دارد، در استدلال خود از جمله گفت که تصمیمات این صندوق بر حسب ملاحظات سیاسی گرفته می شود و نمی توان آن را یک صندوق اقتصادی و مالی صرف تلقی کرد. او گفت: تصمیمات صندوق برحسب منافع کشورهای مختلف اتخاذ می شود و همانند یک شرکت سهامی عمل می کند.

رادیو پیام اسرائیل در تحلیل خود نوشته بود که ایالات متحده پرقدرت ترین عامل تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول است و از تصویب تقاضای وام جانبداری نخواهد کرد. زیرا هیچ اطمینانی وجود ندارد که این مبلغ کلان را حکومت ایران به امور مبارزه با کورونا اختصاص دهد که هزینه آن زیر یک میلیارد دلار است. در این تحلیل نوشته شده بود که رژیم این مبلغ کلان را برای تامین کسر بودجه دولت و ادامه برنامه های موشکی و هسته ای و ادامه کمک به سازمان های ترور طلب می کند.

محمد آقا قوام در تایید این ارزیابی، به سامانه خبری تسنیم گفت: «آمریکا به تنهایی اصولا یک نوع حق وتو در صندوق بین المللی پول دارد و ۸۵ در صد از قدرت تصمیم گیری را در دست خود قبضه کرده است.

مقامات آمریکایی در روزهای اخیر بازها گفته اند که رژیم ایران می تواند پول مورد نیاز خود را از صندوق توسعه ملی و همچنین از دارایی های آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان تامین کند.

نماینده پیشین رژیم ایران در صندوق بین المللی پول، در نتیجه گیری سخنان خود گفت: «به تنها در مورد دریافت وام برای مبارزه با کورونا، بلکه در هیچ مورد دیگری نیز حکومت اسلامی ایران نمی تواند از صندوق بین المللی پول انتظار کمک داشته باشد».