ملت اسرائیل یاد جانباختگان در راه میهن را یک روز پیش از جشن استقلال گرامی می دارد 

 

 

ملت اسرائیل امروز یاد سربازان دلاوری را گرامی می دارد که در راه دفاع از سرزمین خویش، میهن و خانواده خود، در برابر دشمنی که آرزوی نابودی آن ها را داشت، جان خود را فدا کردند.

اینان جوانان و نوجوانانی بودند که در صحنه نبرد، با دشمنانی درگیر شدند که سرزمین باستانی اسرائیل را متعلق به خویش می دانستند و تهدید کرده بودند که پس از پیروزی، همه یهودیان را به دریا خواهند ریخت و بر سراسر این سرزمین مسلط خواهند شد.

ولی هنوز هم رژیم فتنه گر و ناانسانی در خاورمیانه وجود دارد که به مردم اسرائیل و رهبران آن توصیه می کند بروند و شنا یاد بگیرند تا بتوانند از سرزمین پدری خود بگریزند و جان سالم به در برند.

در جهان امروز کشورهای نوپایی وجود دارند که در پشت درهای بسته استقلال آنها را اعلام کردند. ولی بازگشت یهودیان به سرزمین پدری و به دست آوردن استقلال دوباره، نتیجه جانفشانی های بسیار و پیکاری بی امان با حکومت انگلیس بود که بر این سرزمین تسلط داشت و به نفت عربی چشم دوخته و حق یهودیان را نادیده می گرفت.

یادروز جانباختگان، یک روز پیش از جشن استقلال اسرائیل برگزار می شود، که این خود نشان می دهد که یهودیان استقلال دوباره سرزمین تاریخی خویش را به آسانی به دست نیاوردند، بلکه با خون فرزندان خویش به این آرمان رسیدند.

برای ملت اسرائیل هر سرباز فرزند همه خانواده های کشور است و از این رو، امروز همگان در بزرگداشت آن دلاوران به پا ایستاده و به احترام آنان دو دقیقه سکوت کرده اند.

سرباز اسرائیلی به خاطر دفاع از وطن خویش جان داد و دولت اسرائیل هرگز در فکر به دست آوردن تسلط بر منطقه نبوده و تنها دلمشغولی آن، دفاع از موجودیت خویش است.

تنها آرمان اسرائیلیان، رسیدن به دوستی و همزیستی با همسایگان خویش است تا با کوشش مشترک بتوان دنیایی بهتر بنا کرد.

در این روز، آرزو کنیم که جنگ ها پایان گیرد و ستیز رخ بربندد و دوستی بر دشمنی چیره شود و از این پس مادری داغدار نگردد. به امید آن روز!