ملکه زیبایی پیشین عراق، که نسبت به اسرائیل ابراز دوستی کرده: الهام عمر نمی تواند نماینده من باشد

ملکه زیبایی پیشین عراق است که در توییتر خود می نویسد که خانم الهام عمر عضو کنگره آمریکا، حق ندارد به نمایندگی از او و مسلمانان دیگر سخن بگوید

ملکه زیبایی پیشین عراق اعلام داشت دو بانوی فلسطینی و مسلمان در کنگره آمریکا که مبارزه با اسرائیل را سرلوحۀ عملیات سیاسی خود قرار داده اند، نماینده واقعی اعراب و مسلمانان نیستند و دست کم آن که نمی توانند نماینده و سخنگوی خود وی باشند، زیرا او خواهان دوستی اعراب و مسلمانان، و همه مردم جهان با اسرائیل است و هرکس که با اسرائیل خصومت می ورزد مردو است.

این سخنان از جانب سارا ایدان ملکه زیبایی پیشین عراق، هنگام اجرای یک کنسرت در ایالات متحده بیان شد. او که کوتاه مدتی پس از به سر گذاشتن نیم تاج ملکه زیبایی عراق، ناچار شد کشور خود را به علت تهدیدهای متعددی که نسبت به جان او می شد، ترک گوید، در رشته کنسرت هایی که در ایالات متحده برگزار می کند، از روی صحنه با قاطعیت گفت که دو بانوی عضو جدید کنگره ایالات متحده نمی توانند نماینده مسلمانان جهان باشند و از زبان بانوان مسلمان سخن بگویند.

خانم سارا ایدان گفت که اطمینان دارد که اکثر زبان مسلمان و حتی مردان مسلمان با شیوه های ضد اسرائیلی خانم الهام عمر مخالفت اصولی دارند، زیرا آن را یهود ستیزانه و غیر عادلانه می دانند.

خانم الهام عمر گفته است که رسالت اصلی خود در کنگره آمریکا را مبارزه با اسرائیل می داند. ولی خانم سارا ایدان عراقی، در پاسخ گفت که این رفتار، ضد آمریکایی و حتی یهود ستیزانه است.

ملکه زیبایی عراق، هنگامی که به دریافت این عنوان مفتخر شد، با ملکه زیبایی اسرائیل عکس های متعدد گرفت و علاقمندی خود را به اسرائیل و ملت این کشور بیان داشت.

یک دیدگاه

  1. بنده بسیار خوشحال شدم دیدم زمان واردان آزاده لب به سخن آغاز کردن و انسانیت صحبت کی کنند و در مقابل فاشیست اسلامی ایستادن زنده باشن

Comments are closed.