منابع آلمانی: رژیم ایران برای سرکوب مردم، مزدوران خارجی را به کشور می آورد

در شرایطی که اروپا به حمایت خود از توافق برجام ادامه میدهد، و چندان توجهی به مشکل اصلی مردم ایران ندارد، تحلیلگران سیاسی و کسانی که سالها مسایل ایران را دنبال کرده اند، به اتحادیه اروپا هشدار میدهند، که نسبت به خواست های مردم ایران بی‌اعتنایی را کنار بگذارند.

کورنلیوس آده بار کارشناس امور ایران در انجمن سیاست خارجی آلمان می گوید، مخالفین خواهان انقلاب هستند، انقلابی که آن‌ها را از مذلت زندگی که سیستم اسلامی برایشان بوجود آورده، نجات دهد.

بهمین علت رژیم ایران از خون آلود شدن بیشتر اعتراضات مردم وحشت دارد.

چنین دیده میشود، که مردم ایران هراسی از خشونت های شدید رژیم ندارند و به اعتراضات خود حتی بیشتر از هفته گذشته ادامه می دهند.

در محافل اتحادیه اروپا گفته شد، چنانچه تظاهر کنندگان عقب نشینی نکنند، احتمال دارد، رژیم جمهوری اسلامی ایران نیروهای شیعه خارجی مانند حزب الله لبنان را وارد ایران کند.

برخی دیگر بر این باورند که جمهوری اسلامی تا کنون در پشت پرده برای این برنامه اقدام کرده ولی هنوز این افراد را به خیابان ها برای سرکوب کردن مردم نفرستاده است – زیرا میداند که روزهای آینده مشکلات بیشتری به میان میآید و در آن زمان به احتمال از وجود این مزدوران سرکوبگر خارجی استفاده خواهد کرد.

یکی از بازرگانان ایرانی مقیم آلمان که مدتها است رابطه تجاری با ایران دارد، به نشریه آلمانی فوکوس می گوید: کلیه امور اقتصادی ایران دست سپاه پاسداران است، اگر از قدرت این نیروی ستمگر کاسته شود، احتمال دارد موقعیت اقتصادی بهتر شده مردم پذیرا باشند.

شیرین عبادی در مصاحبه با نشریه فرانکفورتر روند شاو می گوید: تظاهرات مردم ایران آغاز پایان کار رژیم است. اگر این تظاهرات در محلی خاموش شود در مکانی دیگر بلند خواهد شد و مانند آتش زیر خاکستر است. مردم ایران چیزی ندارند که از دست بدهند.

نظر انتقادی جان آسل بورن (Jean Asselborn ) وزیر خارجه لوکزامبورگ و مرد با نفوذ اتحادیه اروپا در روزنامه دی ولت امروز (یک شنبه) منتشر شد  نظری را مورد انتقاد شدید قرار داد که به موجب آن،تحریم های بیشتر از سوی آمریکا به زیان مردم ایران تمام خواهد شد.

این نظریه ا زجانب تحلیلگران سیاسی دیگر نیز مورد انتقاد قرار گرفت و همین امروز در تفسیر های مختلف نوشتند که اقتصاد ایران در دست سپاه پاسداران قبضه شده است ، بنا براین، آقای وزیر خارجه لوکزامبورگ چگونه به خود اجازه میدهد بگوید که مردم زیان می بینند؟ نه چنین نیست، سپاه پاسداران زیان می بیند.

سپاه پاسداران هم چنین فروش کالاهای قاچاق را کنترل می کند و آن را در انحصار خود دارد.

در پایان، به جانآسل بورن وزیر خارجه لوکزامبورگ یادآوری شده که می تواند با مراجعه به مراکز سیاسی و علمی جهان این آمار لازم را در مورد نادرستی دیدگاه های خود مطالعه کند.

نوشتۀ دکتر ایرج ربیعی – آلمان