منابع آگاه به رادیو پیام اسرائیل: «تحقیقات از کارکنان نطنز و تلاش برای شناسایی عوامل انفجار همچنان دنبال می شود»

از گزارش هایی که از ایران رسیده چنین بر می آید که به دنبال انفجار در نطنز، وزارت اطلاعات و رکن حفاظت اطلاعات در سپاه پاسداران و همچنین دیگر نهادهای امنیتی رژیم دستور گرفته اند که سابقه کاری و فعالیت های سیاسی احتمالی همه کارمندان ارشد، میانه و جزء در تاسیسات نطنز و دیگر نهادهای وابسته به امور هسته ای رژیم را از نو مورد مطالعه قرار دهند و در هر مورد که سوء ظنی به وجود می آید، افراد را برای بازپرسی دقیق احضار کنند.

به موجب این گزارش، یکی از گمان ها آن است که فرد یا افرادی، مواد منفجره را وارد ساختمان کرده و موجب انفجار شده بودند. احتمال دوم، تزریق بدافزاری به شبکه اینترانت داخلی کارگاه بوده که احتمالا موجب این انفجار شده است.

آگاهان می گویند که بی تردید، بدون همکاری از داخل، هیچ قدرت خارجی نمی توانست به چنین خرابکاری دست بزند و اکنون باید این عوامل شناسایی شوند.

یک کارشناس امور ایران در ایالات متحده، به نام دیوید آلبرایت با استناد به منابع اطلاعاتی خود، ارزیابی کرد که این انفجار زیان سنگینی به تاسیسات مونتاژ سانتریفیوژها در نطنز وارد ساخته است. البرایت که سخنانش در روزنامه اسرائیل جروزالم پست انتشار یافت، ارزیابی کرد که برخی از این زیان ها در حدی وسیع و وخیم است که تصور می رود رژیم نتواند آن را جبران کند.

به مقامات امنیتی رژیم همچنین دستور داده شده این نکته را دوباره مورد بررسی دقیق قرار دهند که تا چه حد دیدارهای اخیر بازرسان آژانس بین المللی، ممکن است موجب وارد کردن بدافزار به شبکه کامپیوتری تاسیسات بوده است.

آشنایان امور می گویند که بررسی همه این جزییات امری است که ممکن است ماه ها به درازا بیانجامد و در برخی موارد احتمال می رود که نتواند به یک پاسخ قاطع برسد.

همچنین دستور داده شده که چرخش سانتریفیوژها در تاسیسات زیرزمینی به طور موقت متوقف شود تا بتوان یکایک آن ها را مورد بازرسی دقیق قرار داد. معلوم نیست که این برنامه به چه مدت زمانی نیاز دارد

آگاهان می گویند که تنظیم کنندگان برنامه ایجاد انفجار در نطنز، هدفی را انتخاب کردند که کمترین زیان از نظر جان انسانی را داشته باشد و هیچ فاجعه زیست محیطی به وجود نیاورد.

به گفته آنان، اگر این انفجار در کارگاه های زیرزمینی نطنز که در عمق سی متری به غنی سازی اورانیوم ادامه می دهند به وقوع می پیوست ممکن بود تشعشعات رادیو اکتیو در منطقه وسیعی گسترده می شد و جان انسان های بسیاری را به خطر می انداخت.

تحلیلگر رادیو پیام اسرائیل می گوید که اگر ارزیابی دیوید آلبرایت در مورد ابعاد آسیب به تاسیسات مونتاژ سانتریفیوژها درست باشد، به مفهوم آن نیست که غنی سازی متوقف شده باشد – زیرا سانتریفوژها در کارگاه های زیرزمین و همچنین در ناحیه فردو که زیر کوه قرار دارد، همچنان دنبال می شود. ولی اگر رژیم ایران بتواند سانتریفیوژهای دو نسل جدید را راه اندازی کند، زمان لازم برای ساخت نخستین بمب اتمی رژیم به یک سوم کاهش می یابد و این امر برای سازمان های اطلاعاتی که در صدد جلوگیری از اتمی شدن رژیم ایران هستند، بسیار اهمیت دارد.