منابع اسرائیلی: ارتش روسیه با نیروهای سپاه قدس در سوریه دچار اختلاف و درگیری شده است

منابع اطلاعاتی در اسرائیل می گویند که مناسبات روسیه با حکومت اسلامی ایران در مورد سوریه به سوی بحران پیش می رود و ممکن است در آینده به صورت یک شکاف عمیق در آید. کارشناسان اسرائیلی که رویدادهای جنگی در سوریه و ماهیت همکاری های ارتش روسیه با سپاه قدس ایران را دنبال می کنند، می گویند که از هنگام ورود فرمانده جدید نیروهای روسیه به سوریه، برخوردها و درگیری هایی با سپاه قدس رخ داده که جنبه ریشه ای دارد.

به گفته این منابع، در حالی که روسیه می کوشد به جنگ داخلی در سوریه پایان دهد و باقیمانده مخالفان رژیم بشار اسد به طور نهایی سرکوب گردند و سوریه آرامش خود را باز یابد، سپاه قدس در صدد ایجاد پایگاه دائمی در سوریه، به هدف دست اندازی به اسرائیل است.

از آن جا که اسرائیل بارها روشن ساخته که با هیچگونه استقرار دائمی سپاه پاسداران در سوریه کنار نخواهد آمد، ارتش روسیه بیم دارد که ادامه تلاش های رژیم ایران در این زمینه، نه تنها از تثبیت اوضاع و پایان بخشیدن به جنگ و خونریزی در آن کشور جلوگیری خواهد کرد، بلکه سوریه را به صحنه یک درگیری جنگی خطرناک بین حکومت ایران و ارتش اسرائیل مبدل خواهد ساخت که ممکن است پیامدهای ویرانگری داشته باشد.

در ادامه گزارش آمده است که ارتش روسیه در روزهای اخیر شماری از افراد سوری را که به عنوان عوامل مزدور حکومت ایران در کشور خود فعالیت دارند، بازداشت کرده است. به موازات آن، سربازان روسی به واحدهای قدس و نیروهای تحت فرمان رژیم ایران اجازه نمی دهند به مرز اسرائیل نزدیک شوند.

به گفته منابع خبری اسرائیل، از هنگامی که یک فرمانده جدید روسی به سوریه آمده، با قاطعیت بیشتری می کوشد از رفتارهای افراد سپاه قدس که ممکن است باعث بحران و درگیری شود، جلوگیری کند.

به گفته منابع خبری اسرائیلی، در هفته های اخیر، سازمان امنیت سوری، به درخواست ارتش روسیه، شماری از افرادی را که در خدمت حکومت ایران، فعالیت نظامی داشته اند بازداشت کرده و حتی در برخی موارد، سربازان روسی در انجام این بازداشت ها شرکت داشته اند.

تحلیلگران ارزیابی می کنند که روسیه برای ادامه دوستی و همکاری با اسرائیل اهمیت ویژه ای قائل است و از این رو می کوشد که از عملی شدن نقشه های دراز مدت رژیم ایران در سوریه جلوگیری کند.

نخست وزیر اسرائیل بارها به مسکو سفر کرده و دیدارهای مهمی با پرزیدنت پوتین داشته است. همچنین کمیته مشترکی بین دو کشور وجود دارد که اقدامات اسرائیل علیه سپاه قدس در سوریه را هماهنگ می سازد. وزیر دفاع پیشین اسرائیل اویگدور لیبرمن نیز که خود زاده اتحاد شوروی می باشد، چندین بار به مسکو سفر کرد و با روسای ستاد مرکزی ارتش روسیه گفتگوهای مهمی انجام داد.

وزیر دفاع وقت اسرائیل، اویگدور لیبرمن، هنگام دیدار از مسکو مورد پذیرایی گرم فرماندهان ارتش روسیه قرار گرفت