منابع اطلاعاتی: ابوبکر البغدادی هدف سوء قصد شماری از افراد داعش قرار گرفته، ولی موفق به فرار شده است

گزارش منابع اطلاعاتی در مورد سوءقصد نافرجام به جان البغدادی، هنوز از جانب منابع موثق دیگر مورد تایید قرار نگرفته است

برخی منابع اطلاعاتی غربی می گویند که سرکرده داعش از یک سوءقصد همدستان خود که قصد تصرف رهبری را داشته اند جان سالم به در برده و فراری شده است. فردی که خود را ابوبکر البغدادی می نامد و ادعای خلافت اسلامی دارد، بارها هدف قرار گرفته بود، ولی هر بار اعلام شد که جان سالم به در برده است. ولی این بار سخن از دستیاران نزدک و همرزمان البغدادی است که قصد کودتا داشته اند، ولی احتمالا با شکست روبرو شده اند.

در ادامه گزارش آمده است که گروهی از سرکردگان داعش که از عملکرد البغدادی ناراضی بوده اند، قصد کشتن او را داشتند. ولی محافظان البغدادی بر آنان چیره شدند و مهاجمین را به قتل رساندند و یا فراری دادند. به موجب این گزارش، شخص البغدادی موفق شد به نقطه نامعلومی در بیابان های سوریه بگریزد. این بیابان در فاصله مرزی بین سوریه و عراق قرار دارد.

در هفته های اخیر بارها گفته شده که داعش در سوریه سرکوب شده و تنها نقاط کوچکی وجود دارد که هنوز داعشی ها بر آن جا مسلط هستند. ایالات متحده نیز با همین استدلال بود که تصمیم گرفت نیروهای خود را از سوریه بیرون برد. ولی در همان حال، شماری از کارشناسان امور اطلاعاتی و نظامی ایالات متحده ابراز نگرانی کرده اند که داعش ممکن است در ظرف یک سال آینده دوباره سر بلند کند و تقویت شود.

گزارش منابع اطلاعاتی در مورد سوءقصد نافرجام به جان البغدادی، هنوز از جانب منابع موثق دیگر مورد تایید قرار نگرفته است.