منابع خبری به “رادیو پیام اسرائیل”: «حکومت اسلامی دختران دبیرستانی را به خودارضایی جنسی تشویق می کند»

منابع خبری به “رادیو پیام اسرائیل”: «حکومت اسلامی دختران دبیرستانی را به خودارضایی جنسی تشویق می کند»

از تهران خبر رسید که مسؤولان امور آموزش و پرورش در ایران، در جستجوی راهکاری برای مبارزه با افسردگی فزاینده دختران دانش آموز در دبیرستان های ایران، و همچنین گسترش فزاینده همجنس بازی بین دختران، توصیه کرده اند که “خود ارضایی” در بین آنان تشویق شود تا شاید موجب تقویت روحیه آن ها گردد.

محافل خبری در تهران به “رادیو پیام اسرائیل” گفتند که شماری از دبیران دبیرستان های دخترانه به آن ها گفته اند که در هفته های اخیر مامورانی از ادارات آموزش و پرورش در تهران و چند استان دیگر، با شماری از دبیران که مسؤول امور اجتماعی و رفتاری دختران هستند، جلسات محرمانه برگزار کرده و گفته اند که تشویق خود ارضایی در میان دختران، می تواند به حل دو مشکل اساسی یاری برساند و آن کاهش افسردگی در دختران دانش آموز و کشیده نشدن آن ها به همجنس گرایی می باشد.

کارشناسان امور آموزشی گفته اند که در شرائط اجتماعی کنونی در ایران، همه امکانات شادی از دختران گرفته شده و حتی اگر آن ها کلیپی انتشار می دهند که با خواندن یک آهنگ شاد مشغول رقص ساده ای می باشند، که جز ابراز شادمانی، مفهوم دیگری ندارد، با سختگیری از جانب مسؤولان و حتی تنبیه دختران روبرو می شود.

از سوی دیگر، ممنوعیت معاشرت دختران با پسران، و آزارهای اخلاقی که بر دختران در اماکن عمومی اِعمال می شود، هرگونه معاشرت سالم بین دختران و پسران را تقریبا محال می سازد و در چنین شرائطی، دختران به سوی یکدیگر جذب می شوند و به همجنبس بازی روی می آورند.

تصمیم به تشویق خودارضایی در میان دختران، یکی از راهکارهایی است که مسؤولان آموزشی در مدارس ایران آن را مورد بررسی قرار داده اند تا شاید بتوان ابعاد افسردگی روحی را مهار کرد.

خبرگزرای ایلنا در تهران، در این هفته از قول احمد عابدینی، معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش نوشت که او از جمله برنامه تلویزیونی حکومت را محکوم می داند و آن را یکی از عوامل افسردگی در جامعه می داند.

احمد عابدینی در این مصاحبه از جمله گفت: «با ناظم های چوب به دست نمی توان انتظار نشاط در محیط تحصیلی را داشت». او همچنین گفت که ساعات کار و شرائط محیطی روسای مدارس و آموزگاران آنقدر دشوار است که وقتی برای شادمانی آنان باقی نمی گذارد. وی همچنین گفت که در جامعه ایران عبوس بودن یک نماد مذهبی بودن محسوب می شود.

تصمیم به تشویق خودارضایی در میان دختران نوجوان، در حالی عنوان می شود که از نظر دینی و حتی شرائط اجتماعی در ایران، این کار یکی از گناه های کبیره محسوب می گردد و شدیدا سرکوب می شود. و این در حالی که در جوامع غربی، آن را یک مرحله ضروری برای رشد جسمی و روحی نوجوانان می دانند، ولی در عین حال، امکانات معاشرت سالم بین دختران و پسران را فراهم می سازند که به خودارضایی نیاز کمتری داشته باشند.

محافل آگاه در تهران، به رادیو پیام اسرائیل گفتند که دستور در مورد تشویق خودارضایی، در حال حاضر به صورت محرمانه و محدود به اجرا گذاشته شده و اگر با مخالفت های شدید روبرو نگردد، بزودی علنی خواهد شد و گسترده تر خواهد گردید.

ReplyForward