منابع خبری تهران به “رادیو پیام اسرائیل”: شمار نامعلومی از افراد سپاه و بسیج نیز کورونا گرفته اند

یک منبع خبری در تهران به رادیو پیام اسرائیل گفت که شمار نامعلومی از افراد سپاه پاسداران و نیروهای بسیج در یک ماه اخیر به کورونا مبتلا گردیده اند، ولی فرماندهان سپاه و شخص علی خامنه ای دستور داده اند که به هر وسیله ممکن جلو انتشار آمار گرفته شود. برای اجرای این هدف، به فرماندهان سپاه و بسیج در هر استان و ناحیه گفته شده که مبتلایان، در درجه نخست در درمانگاه ها و بیمارستان های نظامی بستری گردند و اگر ناچار باشند به بیمارستان های عمومی ارجاع داده شوند، باید با لباس غیرنظامی و بدون افشار شغل خود بستری گردند.

همچنین دستور داده شده که ارسال اخبار مربوط به شمار مبتلایان و یا قربانیان به مرکز، از سری ترین کانال های موجود انجام گیرد.

در مورد شمار مبتلایان و یا تعداد قربانیان، مراجع مختلف آن را بین “صدها نفر تا هزاران نفر” ارزیابی کردند و با آن که نتوانستند رقم مشخصی ارائه کنند، گفتند که درصد مبتلایان بیش از شمار آن ها در میان شهروندان دیگر می باشد.

علت این امر، از یک شو عدم رعایت مقررات فاصله گذاری اجتماعی در صفوف سپاه و بسیج، و از طرف دیگر برخورد این ماموران با شهروندان، در سطح شهرها و جاده ها بوده است. این ماموران حکومتی، اکثرا فاقد لباس ایمنی بوده و در تماس با مردم در جاده ها و خیابان ها و اماکن دیگر دچار ویروس گردیده و برخی از آنان جان داده اند.

منابع خبری همچنین گفتند که در صفوف نیروهای بسیج، از یک سو نگرانی های فزاینده وجود دارد و از جانب دیگر، بسیاری از آنها اعتراض می کنند که مقامات نظامی و فرماندهی سپاه پاسداران، عمدا جان آن ها را به خطر انداخته اند.

از هنگام بروز ویروس کورونا در ایران، حکومت کوشیده است از برخورد افراد سپاه و بسیج با شهروندانی که مقررات بهداشتی را رعایت نکرده اند، دوری جویند. ولی حضور این افراد در خیابان ها و تماس با مردم و یا ایفای نقش بازرسی، آنان را به طور جدی در معرض خطر قرار داده بود، بی آن که فرماندهان سپاه پاسداران، همه تدابیر امنیتی را در نظر گرفته باشند.

در این گزارش آمده است که شماری از خانواده های افراد بسیجی، برای آگاهی از وضع عزیزان خود، در برابر برخی بیمارستان های نظامی گرد آمده اند ولی نیروهای سپاه با بکار گرفتن خشونت بسیار، آن ها را پراکنده ساخته اند.

در این گزارش آمده است که شماری از افراد بسیجی پست های خود را ترک گفته اند و مواردی از نافرمانی در صفوف سپاه پاسداران نیز روی داده است.

2 دیدگاه‌

  1. خواهشاً شما جوش سپاه را نزنید،سپاه تمام نیروهایش را درسوریه وعراق ومرزها،مجرب آبدیده کرده است و۱۸میلیون بسیجی فعال سازمان دهی کرده است،وتمام جاسوسان داخلی راشناسایی کرده است،

Comments are closed.