منابع خبری در تهران: «رژیم بیم دارد که دستور خامنه ای در مورد واکسن کورونا، موجب سقوط او شود»

منابع خبری در تهران به رادیو پیام اسرائیل گفتند که در روزهای اخیر فشار زیادی به پزشکان و پژوهشگران برجسته امور بهداشتی و درمانی در ایران وارد می آید که از پیوستن به موج اعتراض نسبت به نبود واکسن و به خطر افتادن جان مردم خودداری ورزند و از امضای بیانیه و نامه های سرگشاده در اعتراض به سخنان علی خامنه ای دست بردارند.

از هنگامی که علی خامنه ای گفت واکسن ساخت آمریکا یا بریتانیا نباید وارد ایران شود، نهاد نظامِ پزشکی ایران که بخش اعظم پزشکان کشور در آن عضویت دارند و همچنین نهادهای درمانی و بهداشتی دیگری که از اعتبار بسیار در جامعه ایرانی برخوردار هستند، در نامه های سرگشاده و اعتراضی، دستور خامنه ای را باطل دانسته و گفته اند که اجرای آن، جان مردم را به خطر می اندازد.

محافل خبری در تهران، همچنین به رادیو پیام اسرائیل گفتند که تردید نسبت به توانایی فکری خامنه ای در مقام ولی مطلقه فقیه، به شدت زیر س<ال برده شده و اعتراض به سلامت فکری او به حدی رسیده که حتی شخص حسن روحانی و معاونان او و همچنین سخنگوی وزارت بهداشت و عوامل دیگری در داخل حکومت، عملا حرف خامنه ای را باطل دانسته و آن را نشان دیگری از عدم کفایت او برای رهبری رژیم دانسته اند.

این بی اعتمادی نسبت به سخنان رهبر حکومت، موجب نگرانی های فزاینده ای در رده بالای حکومتی در ایران شده و از این رو تلاش می شود که با وارد آوردن فشار بر پزشکان، آن ها را به تغییر موضع ناچار سازند و مجبور کنند به تائید عقلانیت دستور خامنه ای بپردازند.

افشای این خبر که وزارت بهداشت در مراحل پیشرفته مذاکرات برای خرید شانزده میلیون دوز واکسن از طریق سازمان بهداشت جهانی بوده، و به دنبال سخنان خامنه ای ناچار شده از ادامه آن دست بردارد، موجب اعتراض های شدید در ایران شده که هنوز کنترل می شود، ولی ممکن است به نقطه انفجار برسد.

این اظهار نظر خامنه ای، همراه با یک رشته اظهارنظرهای پیشین او که با هیچگونه عقل و منطق همخوانی ندارد، قشرهای گسترده تری را در داخل حکومت به این نتیجه رسانده که دوران رهبری خامنه ای رو به پایان می رود.

نزدیکان به اکبر هاشمی رفسنجانی در محافل خصوصی گفته اند که علت هلاکت او به دستور خامنه ای، و صحنه سازی یک سکته قلبی ناگهانی، به علت آن بود که رفسنجانی در آخرین سال زندگی خود، می کوشید این اندیشه را پیش برد که پس از دوران خامنه ای، رهبری ایران به صورت شورایی درآید. گفته می شود که تبلیغ همین اندیشه از جانب رفسنجانی بود که خامنه ای را به هراس انداخت و دستور داد زمینه مرگ ناگهانی او فراهم شود.

در افشاگری های امروز (دوشنبه) در رسانه های همگانی برون مرزی، آمده است که پیش از سخنان خامنه ای در مورد ممنوعیت خرید واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا، همه مقدمات از جانب وزارت بهداشت برای آوردن واکسن های به ایران و شروع واکسیناسیون هشت میلیون نفر ایرانی فراهم شده بود که با سخنان خامنه ای متوقف گردید.

در گزارش هفته پیش رادیو پیام اسرائیل آمده بود که سخنان خامنه ای تحت تاثیر دکتر ولایتی و رئیس فرهنگستان پزشکی رژیم اتخاذ شده بود و فشارهای اولیه بر دست اندرکاران امور بهداشتی، وزیر بهداشت را نیز ناچار ساخت دستور خامنه ای را “عقلانی” توصیف کند، ولی در همان روز سخنگوی وزارت بهداشت گفت که باید هر واکسنی را که مطمئن و تایید شده است، از هر مکان و منبعی وارد کرد.