منابع خبری در تهران: «ممکن است به صدا درآمدن ناگهانی آژیر نتیجه رخنه یابی هکری اسرائیل بوده است»

سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی رژیم، در همان حال که از انتشار هرگونه خبر موثقی درباره علت به صدا درآمدن آژیر خطر در نزدیکی یک سایت امور موشکی در حومه غربی تهران خودداری می ورزند، این احتمال را که جنگنده های اسرائیلی به ایران حمله کرده بودند، نادرست خواندند و همزمان با آن، پرواز بمب افکن های سنگین بی – ۵۲ آمریکایی در حریم هوایی ایران را نادرست دانستند.

رژیم ایران به رسانه های همگانی داخل کشور دستور داده که حق ندارند به تحقیق و بررسی علل به صدا درآمدن آژیر بپردازند. ولی منابع خبری رادیو اسرائیل در تهران این احتمال را بعید ندانسته اند که به کار افتادن آژیر، یک اقدام هکری از جانب اسرائیل و یا هر کشور دیگری بوده است.

آژیر خطر کمتر از یک روز پس از تعرض خرابکارانه ناشیانه به سفارت اسرائیل در دهلی نو رخ داد و منابع خبری می گویند که ممکن است این نوعی هشدار از جانب اسرائیل برای منصرف ساختن رژیم ایران از انتقام گیری بیشتر در رابطه با هلاکت محسن فخری زاده باشد.

مقامات حکومت درباره علل به صدا درآمدن آژیر بهانه های مختلف مطرح ساختند که مانند همیشه، بخشی از دروغ پردازی های آن ها برای پوشیده نگه داشتن حقایق بوده است. از یک سو گفتند که نقص فنی در دستگاه آژیر علت بروز این حادثه بوده و فرد دیگری ادعا کرد که به علت باران شدید و رخنه یابی آب به داخل دستگاه بوده است.

ولی این توضیحات قانع کننده نیست، به ویژه که به موجب برخی گزارش ها، همزمان، سامانه های خبری چند فرودگاه ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی به طور موقت از کار افتاد و به هواپیماها اجازه فرود آمدن در فرودگاه موسوم به امام خمینی داده نشد و یک هواپیمای مسافری ترک به ناچار رهسپار باکو گردید.

رژیم ایران ادعا می کند که علت تغییر مسیر هواپیما، وخامت وضع هوا در اطراف تهران بوده و خود خلبان تصمیم به خودداری از فرود آمدن گرفته است. ولی اگر این ادعا درست باشد، چرا هواپیما در یکی از فرودگاه های دیگر ایران هدایت نگردید و ناچار شد در باکو فرود آید.

در هر حال، یکی از ارزیابی های منابع خبری در تهران آن است که به کار افتادن آژیر نتیجه رخنه یابی هکری بوده و احتمال دارد که اسرائیل با این اقدام خواسته است یک بار دیگر به حکومت ایران هشدار دهد.

همین منابع می گویند: این واقعیت که در کنار سایت موشکی رژیم ایران آژیر قدرتمند قرار داده شده بود، نشان از حساسیت و اهمیت آن مکان دارد. – به ویژه آن که حکومت هیچگونه اطلاعاتی درباره ماهیت محل استقرار آژیر منتشر نساخته است.