منابع عربی: دولت سوریه حاضر است با برخورداری از کمک دیپلماتیک اسرائیل، از حضور رژیم ایران بکاهد

به گفتۀ برخی منابع خبری عربی، دولت سوریه اشاراتی به اسرائیل فرستاده که ظاهرا نشان می دهد که حاضر است به شیوه ای با این کشور کنار آید و حتی از میران نفوذ حکومت اسلامی ایران در آن کشور بکاهد و حتی آن را به صفر برساند. مقامات اسرائیلی از ابراز واکنش نسبت به این گزارش ها خودداری می کنند، ولی برخی منابع آگاه می گویند که بشار اسد با این شیوه می کوشد از فشارهای بین المللی بر دولت خود بکاهد تا بتواند مقام خویش را در داخل سوریه مستحکم سازد.

در این گزارش که در روزنامه اسرائیلی یدیعوت اخرونوت به نقل از منابع خبری عربی انتشار یافته، آمد است که اگر اسرائیل بتواند انتظارات و خواسته های دولت دمشق را برآورده سازد، سوریه از جمله آماده است حضور نظامی ایران در آن کشور را به حداقل برساند – در حدی که از آن پس یک خطر امنیتی برای اسرائیل محسوب نگردد.

به موجب این گزارش، سوریه از اسرائیل انتظار دارد درهای دیپلماتیک به سوی ایالات متحده را برای آن کشور بگشاید. ارزیابی شده که پرزیدنت بشار اسد، نه تنها می خواهد خود را از تسلط رژیم ایران بیرون آورد، بلکه به موازات آن نمی خواهد به مستعمره روسیه در آید و از این رو برایش بسیار مهم است که روابط دوستانه با ایالات متحده را از نو برقرار سازد و یک وزنه متقابل در برابر حضور نظامی و سیاسی رژیم ایران و دولت روسیه به وجود آورد.

در گزارش آمده است که سوریه همچنین از اسرائیل انتظار دارد که راه را برای دولت دمشق به سوی کشورهای عرب میانه رو مانند عربستان و امارات عربی و کشورهای دیگر بگشاید تا شاید سوریه بتواند به دامان جامعه عرب باز گردد و از کمک های مالی آن کشورها برخوردار گردد.

حکومت ایران وعده داده که با همه امکان مالی خود در بازسازی سوریه که مدت ده سال در یک جنگ داخلی نیمه ویران شده، شرکت کند. ولی دولت دمشق به خوبی می داند که در حال حاضر امکانات مالی رژیم ایران بسیار ضعیف است و شاید اصلا وجود نداشته باشد و از این رو، تنها دلارهای نفتی کشورهایی چون قطر و عربستان است که می تواند در بازسازی سوریه نقش ایفا کند.

اگر این گزارش درست باشد، معلوم نیست که سوریه جز پایان بخشیدن به حضور نظامی رژیم یاران در آن کشور، چه امتیاز دیگری می تواند به اسرائیل اعطا کند.

همانگونه که گفته شد، هیچ یک از دو کشور اسرائیل و سوریه هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده اند.