مناظره:تورج اتابکی خطاب به صادق زیباکلام:راه حل بدهید نه حرف تکراری.زیباکلام:قلدر و دیکتاتور هستید