مناظره آقای منشه امیر با عضو نایاک در صدای آمریکا:رژیم قصد تولید بمب هسته ای ندارد!!!

تلاش های اتمی رژیم ایران، ادامه بحران اقتصادی در کشور و همچنین پایمال سازی حقوق انسانی در این حکومت، موضوع های اصلی برنامه مناظره “شطرنج” بود که شب گذشته (شنبه) از صدای آمریکا پخش شد.

در مورد مسائل اتمی ایران، احسان زاهدانی یکی از شرکت کنندگان بود که از جانب مخالفانش به سخنگویی از جانب حکومت ایران متهم شده، ادعا کرد که برخی سران پیشین اسرائیل اعتراف کرده اند که مخالفت آن ها با برجام در دوران پرزیدنت اوباما اشتباه بوده است. این ادعا بکلی نادرست است و بخشی از تبلیغات ضد اسرائیلی و دگرگون نشان دادن وقایع می باشد.

آقای زاهدانی همچنین ادعا کرد که اگر رژیم ایران غنی سازی را از ۶۴ر۳ درصد به بیست درصد رساند واکنشی نسبت به عملیات خرابکاری اسرائیل علیه تاسیسات هسته ای رژیم بود. آقای منشه امیر با رد این ادعاها، یادآوری کرد که رژیم ایران با این بهانه به غنی سازی بیست درصدی روی آورد که کشورهای غربی فروش اورانیوم بیست درصدی به عنوان سوخت کوره اتمی پژوهشی امیرآباد تهران را به شرایطی موکول ساخته بودند. بعد هم مجلس شورای اسلامی لایحه ای تصویب کرد که در واکنش به خروج آمریکا از برجام غنی سازی را به سطح شصت درصد می رساند.

یکی دیگر از شرکت کنندگان که روزنامه نگار ایرانی مقیم خارج معرفی گردید، ادعا کرد که اسرائیل با حکومت های فاشیستی صلح و همکاری می کند. آقای امیر با شگفتی پرسید که اسرائیل با کدام حکومت فاشیستی روابط برقرار کرده است ؟ او گفت که رژیم فاشیستی خود رژیم ایران است.

آقای امیر گفت که اگر اسرائیل تلاش کرده رژیم ایران به مرحله تولید بمب اتم نرسد، به خاطر آن است که علنا از نابودی اسرائیل سخن می گوید و این کشور حق دارد از امنیت مردمان و موجودیت خود دفاع کند. آقای امیر گفت که رهایی از بمب هسته ای، برای ملت ایران نیز یک نعمت خواهد بود.

خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل در این برنامه مناظره به تفصیل از جنایات حکومت ایران و ستم و شکنجه سخن گفت و مشکلات معیشتی ملت ایران را برشمرد و حکومت اسلامی ایران را یکی از ظالم ترین رژیم های جهان توصیف کرد.