مناظره آقای منشه امیر با یک یهودستیز در صدای آمریکا درباره جنگ اسراییل با تروریستهای حماس