مناظره تلویزیونی در “ایران اینترنشنال”: رژیم ایران و کشور اسرائیل، کدامیک در کشاکش اطلاعاتی پیروز است؟

در برنامه تلویزیونی چشم انداز که این بار به درگیری های اطلاعاتی بین رژیم ایران و اسرائیل اختصاص داشت، یکی از سه مناظره کننده، آقای صالح در پاسخ به پرسش خانم دکتر سیما ثابت در این موضوع گفت:

در این مناظره، دو تن از شرکت کنندگان این ارزیابی را مطرح ساختند که اگر اسرائیل در زمینه گردآوری اطلاعات و آسیب رساندن به برنامه های اتمی ایران دستاوردهای تاکتیکی داشته، در این کشاکش حساس، رژیم یاران در زمینه استراتژیک دستاوردهایی بسیار بالاتر از اسرائیل داشته است.

آن ها در بیان دیدگاه خود توضیح دادند که گرچه اسرائیل با قدرت اطلاعاتی خویش توانسته در برنامه های اتمی ایران و برخی امور دیگر اخلال کند، ولی در جمع بندی استراتژیک، رژیم ایران دست بالا را دارد.

آن ها گفتند که رژیم ایران توانسته است هزاران موشک در اختیار حزب الله لبنان قرار دهد و به حماس و جهاد اسلامی نیز موشک برساند و در سوریه مستقر شود و یک تهدید جنگی عظیم علیه اسرائیل به وجود آورد. آن ها با این استدلال نتیجه گرفتند که در نهایت امر، در این کشاکش می توان رژیم ایران را برنده اعلام کرد.

در این مناظره، به آقای امیر امکان لازم داده نشد که ارزیابی خود را در این زمینه ارائه کند. ولی او در مجموع این ارزیابی را قاطعانه بی اساس می داند و بر این گمان است که رژیم ایران با وجود آن که میلیاردها دلار برای ایجاد یک حلقه محاصره نظامی و امنیتی علیه اسرائیل تلاش کرده، ولی موفقیت چشمگیری نداشته است.

آقای امیر یادآوری کرد که اکنون دوازده سال است حزب الله لبنان، با وجود همه تهدیدهای موشکی و این ادعا که می تواند بندر حیفا و شهر تل آویو را با خاک یکسان کند، حرات هیچ حمله ای را نداشته و به برخی عملیات نمایشی سیاسی و تعرضی بسنده کرده است.

در مورد استقرار سپاه قدس در سوریه، آقای امیر گفت که اکنون بیش از ده سال است که رژیم ایران در سوریه برای به دست آوردن استقرار نظامی تلاش می کند و بیش از ده هزار نفر افراد سپاه و ده ها هزار نفر نیروهای مزدور را در آن کشور مستقر ساخته، ولی در حدی دچار هراس و ناتوانی است که همه عملیات هوایی اسرائیل برای نابود کردن اماکن استقرار سپاه قدس در سوریه را بی جواب گذاشته است.

در مورد حماس و جهاد در غزه، آقای امیر گفت که تجربه جنگ یازده روزه نشان داد که حتی اگر دو سازمان تروریستی حماس و جهاد توانستند چهار هزار و سیصد موشک شلیک کنند، ولی آسیب وارد آمده ناچیز بود و زیان های وارده به غزه از عمق شکست آن دو سازمان در رویارویی با اسرائیل حکایت می کند.

آقای امیر در پاسخ به اظهارات آن دو مهمان برنامه مناظره موسوم به |چشم انداز”، افزوده گفت: تنها دلمشغولی اسرائیل، متوقف ساختن برنامه های موشکی و اتمی رژیم ایران است و اگر اسرائیل، به ایجاد شبکه های تروریستی در اطراف ایران نپرداخته، به خاطر آن است که قصد نابودی ایران را ندارد، و این در حالی که رژیم ایران مرتبا شعار نابودی اسرائیل را سر می دهد.