مناظره جنجالی در صدای آمریکا درباره سیرک انتخابات و قهر پیمان عارف از برنامه

دور دوم سیرک انتخاباتی رژیم به پایان رسید و مسعود پزشکیان برنده آن شد اما در این میان هواداران پیدا و پنهان رژیم طی هفته های گذشته و تا ساعات پایانی رای گیری تلاش کردند تا بار دیگر با ساختن دوگانه دروغین و نخ نما شده بد و بدتر مردم ایران را پای صندوق های رای بیاورند که بتوانند برای رژیم مشروعیتی دست و پا کنند.

پیمان عارف زندانی سیاسی پیشین که در این سیرک انتخاباتی شرکت کرده و در هر دو دوره رای داد شب گذشته در مناظره ای که در صدای آمریکا برگزار گردید از رای خود دفاع کرده و در میانه مناظره و گفتگو برنامه را ترک کرد.

برخی رسانه های دولتی و غیر دولتی در خارج از کشور تلاش بسیار کردند تا دوگانه دروغین اصلاح طلب و اصولگرا را زنده کنند اما با تحریم گسترده سیرک انتخاباتی رژیم در هر دو دوره توسط مردم این حربه رژیم با شکست بزرگی روبرو گردید.

لینک مناظره در صدای آمریکا: