مناظره در بی بی سی:بیژن کیان:سربازان اسرائیلی برای حفظ اسرائیل می جنگند اما حماس برای پول