مناظره در تلویزیون “اندیشه”: ابراهیم رئیسی در سفر به مسکو چه هدفهایی را دنبال می کند؟

 

در مناظره ای بین خانم فرزانه روستایی و آقای منشه امیر، به مدیریت آقای حسن اعتمادی، ملاحظات مربوط به سفر ابراهیم رئیسی به مسکو و دستاوردهایی که ممکن است در ملاقات با ولادیمیر پوتین به دست آورد مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

آقای امیر در سخنان خود ارزیابی کرد که هدف های دو طرف شباهت زیادی به هم دارد: رئیسی می خواهد به آمریکا و اروپا نشان دهد که در صحنه مذاکرات برجامی تنها نیست و از حمایت روسیه و چین برخوردار است و همزمان روسیه می خواهد به غرب نشان دهد که رژیم ایران را در جیب خود دارد و اگر غرب بخواهد در مورد اوکراین، به عملیاتی ادامه دهد که امنیت روسیه را به خطر می اندازد، در مذاکرات برجامی جانب ایران را خواهد گرفت و تلاش غرب را خنثی خواهد کرد.

خانم فرزانه روستایی در این مناظره گفت که دوستی با روسیه برای حکومت ایران سودی به دنبال نخواهد داشت و در همان حال منافع ملی ایران را به خطر می اندازد.

خانم روستایی همچنین گفت که سرنوشت مذاکرات برجامی و وشکی رژیم ایران به سرنوشت علی خامنه ای بستگی دارد و از این رو بعید می نماید که در کوتاه مدت تحولی در مذاکرات برجامی رخ دهد و همه چیز در ایران در انتظار مرگ خامنه ای و مشخص شدن جانشین او می باشد.

نسخه کامل این مناظره در اختیار کاربران قرار دارد: