مناظره در تلویزیون “کلمه”: چرا حکومت ایران می خواهد مذاکرات برجامی را این همه کش بدهد؟

یک روز پیش از آن که حکومت اسلامی ایران رسما اعلام کند که تا کمتر از چهار هفته دیگر به مذاکرات برجامی باز خواهد گشت، شبکه اینترنتی “کلمه” گفتگویی با سه کارشناس امور ایران انجام داد و در آن پرسید که رژیم ایران از سیاست کنونی خود نسبت به مذاکرات، چه هدفی را دنبال می کند.

مهندس حسن شریعتمداری و آقایان منشه امیر از اورشلیم و آصفی از تهران، همگی بر این ارزیابی هستند که رژیم ایران می خواهد  بیشترین امتیازات را بگیرد و کمترین گذشت ها را نشان دهد.

آقای منشه امیر در این زمینه گفت که رژیم می خواهد “هم کیک را دست نخورده نگاه دارد و هم آن را درسته قورت دهد”.

در مورد آن که اسرائیل چگونه با این ماجرا برخورد می کند، آقای امیر گفت که دولت اورشلیم نگران است که ایالات متحده به گونه ای با حکومت ایران کنار آید که نه تنها خطرات اتمی را برطرف نکند، بلکه موجب طولانی شدن عمر این رژیم و مانع از فروپاشی سریع آن شود.

آقای امیر یادآوری کرد که ملت و دولت اسرائیل حساب ملت خوب ایران را از این رژیم پلید جدا می دانند و یادآوری کرد که در همین هفته در دانشگاه صنعتی “هیت” در شهر خولون در مرکز اسرائیل جشن نکوداشت کوروش بزرگ برگزار شد.

در مورد دوستی ایرانیان با ملت اسرائیل، آقای امیر به طور تمثیلی گفت: «از هر ده نفر افرادی در داخل ایران که با آن ها در تماس هستم، یازده تن خواهان آن هستند که اسرائیل به یاری ملت ایران بیاید و آن ها را از دست این رژیم ستمگر نجات دهد».

این سخنان با مخالفت و اعتراض آقای آصفی روبرو گردید که گفت: «ملت ایران به حمایت رژیم اسرائیل نیازی ندارد». او همچنین گفت که حمله هکری به شبکه بنزین رسانی حکومت ایران که موجب اختلال شدید در جایگاه های فروش بنزین گردید، موجب ایجاد مزاحمت و ناراحتی برای مردم ایران گردید و نتیجه ای جز این نداشت».

آقای امیر در چارچوب مصاحبه شبکه “کلمه” فرصت نیافت به این سخن پاسخ بگوید. ولی او ارزیابی می کند که آن حادثه نشان داد که مدیریت رژیم تا چه حد آسیب پذیر است و می تواند فرصت هایی را برای خیزش مردم ایران به وجود آورد. او گفت: بسیاری از مردم ایران می گویند که سرکوبگری رژیم آنقدر بی رحمانه است که بدون حمایت برون مرزی نمی توان به رویارویی با آن پرداخت. او در پاسخ به آقای آصفی گفت که وقتی تاسیسات هسته ای رژیم ایران مورد حمله قرار گیرد و نیروهای مسلح ایران سرگرم برخورد با آن باشند، فرصتی برای مردم ایجاد می کند که بتوانند به خیابان ها آمده و خواهان برافتادن این رژیم کردند و از نیروهای مسلح حکومت بیم کمتری داشته باشند.

نسخه کامل این مناظره در اختیار کاربران قرار دارد: