مناظره منشه امیر با عضو نایاک در بی بی سی فارسی درباره جنگ احتمالی میان اسراییل و رژیم ملایان

در مصاحبه ای که در برنامه شصت دقیقه بی بی سی  شب گذشته پخش شد، در واکنش به برنامه که اسرائیل و امیر نشین های عرب و عربستان قصد دارند یک سیستم راداری و دفاع ضد هوایی مشترک در برابر حملات احتمالی موشکی و پهپادی رژیم ایران برپا سازند، آقای عضدی ارزیابی کرد که این شبکه دفاع خطر درگیری جنگی بین اسرائیل و رژیم ایران را بیشتر خواهد کرد.

آقای منشه امیر این ارزیابی را نادرست خواند و توضیح داد که بعکس، اگر اسرائیل و کشورهای عرب چنین شبکه دفاعی را برپا کنند، قدرت بازدارندگی آنها برای منصرف کردن رژیم ایران از دست زدن به تهاجم موشکی و یا پهپادی را کاهش خواهد داد.

آقای امیر در پاسخ به اصرار آقای عضدی بر اریابی خود، یادآور کرد که اسرائیل هرگز ستیزی با ایران نداشته ولی خمینی از فردای روزی که به قدرت رسید به صراحت اعلام کرد که یکی از هدف های اساسی او نابودی اسرائیل است و در این چهار دهه بزرگترین بودجه ها را برای عملی ساختن این آرزوی خام هزینه کرده و امروز هم اگر معتقد شود که باحملات تعرضی خود خنثی خواهد شد و امنیت خود رزیم به خطر خواهد افتاد به آن دست نخواهد زد و احتمال بروز جنگ کاهش می یابد.

آقای امیر گفت که صنایع پهپاد سازی و موشک سازی رژیم ایران پیشرفت بسیار داشته و ایجاب می کند که اسرائیل و امیرنشین ها با برپایی یک سیستم راداری مشترک، قدرت هشدار دهنده خود را افزایش دهند.

نسخه کامل این گفت و شنود در اختیار کاربران قرار دارد.