منشه امیر:«چگونه ممکن است رژیم متعصب ایران با اسرائیل تبانی کرده باشد؟»حمله به تاسیسات اتمی حتما لازم نیست با بمب افکن باشد

آیا حکومت ایران پشت پرده با اسرائیل تبانی کرده و از این رو، در برابر تعرضات اسرائیل نسبت به مصالح رژیم به حمله متقابل دست نمی زند؟

آیا اسرائیل باید نزدیک شدن کشورهای عرب به خود و امضای پیمان ابراهیم را مدیون رژیم ایران باشد؟

آیا نهادهای امنیتی اسرائیل، از موساد (سرویس امنیت خارجی) تا شاباک (سرویس امنیت داخلی) در خدمت حکومت قرار دارند و اعضای آن ها مزدوران حکومت برای سرکوب مردم اسرائیل هستند؟

این ها شماری از پرسش هایی بود که در برنامه هفتگی گفتگوی آقای شهرام همایون با آقای منشه امیر مطرح شد و آقای امیر در پاسخ گفت که نهادهای امنیتی اسرائیل، همگی در خدمت مردم هستند و هرگز  خود را در خدمت حکومت قرار نداده اند و هیچگاه برای سرکوب مردم مورد استفاده قرار نگرفته اند و بنابراین، خدمت در ارتش، موساد و شاباک موجب افتخار و سربلندی است و کسانی که در این نهادها خدمت می کنند، افتخار ملت هستند و همیشه از آن ها قدردانی می شود.

در پاسخ به این پرسش که چرا ارتش اسرائیل علیرغم همه تهدیدها و هشدارهای مقامات دولتی در اسرائیل، هنوز برای نابودی تاسیسات اتمی ایران اقدام نکرده اند، آقای امیر گفت که هنوز زمان آن نرسیده و نقطه خطر هنوز تحقق نیافته و تلاش های دیپلماتیک ادامه دارد و خود رژیم نیز مراحل لازم برای ساخت نخستین بمب را پشت سر نگذاشته است.

آقای امیر گفت که با این همه،در صورتی که کارد رژیم ایران به استخوان اسرائیل نزدیک شود و چاره ای باقی نمانده باشد، آنگاه انتظار حمله نظامی می رود. او گفت  که چنین حمله ای حتما نباید توسط هواپیماهای بمب افکن انجام شود، بلکه شیوه های غیرنظامی نیز وجود دارد که برای رسیدن به هدف می تواند بسیار موثر باشد.

آقای امیر از دادن توضیحات بیشتر درباره این شیوه نبرد، خودداری ورزید.

نسخه کامل این گفتگو در اختیار کاربران قرار دارد: